Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Aktualijos

VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS INFORMACIJA: PLANINIAI PATIKRINIMAI LIEPĄ-RUGPJŪTĮ

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) savo interneto svetainėje www.vdi.lt (rubrikoje Veikla / Tikrinamų ūkio subjektų sąrašas) paskelbė sąrašą ūkio subjektų, kurie planine tvarka bus tikrinami liepos-rugpjūčio mėnesiais.
Šis sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-215, kuriuo įtvirtinta, jog nuostata trejus metus netikrinti ūkio subjektų, nustatyta tvarka deklaravusių Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi būklę, netaikoma vykdant planinę nelegalaus darbo kontrolę, tikrinant planine tvarka ūkio subjektus, vykdančius statybos darbus, statybos objektus ir statybvietes, taip pat kitais atvejais, kai vykdyti ūkio subjekto planinius patikrinimus reikalauja teisės aktai.
Atsižvelgdama į tai, šių metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais VDI vykdys planinę nelegalaus darbo kontrolę, taip pat statybviečių, įskaitant ir namų renovavimą, planinius patikrinimus.
Taip pat bus atliekami kiti planiniai patikrinimai, kontroliuojant tam tikrus specifinius klausimus. Tai: kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimų kontrolė, siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB; potencialiai pavojingų įrenginių nuolatinės priežiūros licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi kontrolė, įgyvendinant Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 391, nuostatas; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) vykdymo priemonių kontrolė; autorizuotų ir registruotų biocidų naudojimo darbo vietose atitikimo teisės aktų reikalavimams kontrolė, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo; liftų ir metalo apdirbimo įrenginių (staklių) rinkos priežiūros programa, įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.765/2008 reikalavimus; nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo ir suklupimo prevencija įgyvendinant Europos Komisijos Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto 2014 metais organizuotos Nelaimingų atsitikimų dėl paslydimo ir suklupimo prevencijos kampaniją.

Darbų saugos mokymai

Darbų saugos mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų tikslas – suteikti įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendraisiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, saugos ir sveikatos reikalavimais atliekant pavojingus darbus bei pagrindiniais reikalavimais kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje. ...
68197 peržiūrų

Įmonės valdymo dokumentai

Įmonės valdymo dokumentai

Įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveiktatą, nesilaikymas gali sukelti įvairius nelaimingus atsitikimus įmonėje. Teisiniu atžvilgiu įvertinti įvairius pažeidimus nėra lengva, nes tiek darbdavys , tiek darbuotojas stengiasi konfliktinę situaciją interpretuoti savo naudai. Norint užtikrinti darbų saugos teisinį reglamentavimą, būtina gerai išmanyti įstatymus ir poįstatiminius aktus, s...
32481 peržiūrų

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas – nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija. Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais:1. parengiamieji darbai;...
33923 peržiūrų

Pastatų ūkio valdymas

Pastatų ūkio valdymas

Pastatų ūkio valdymas – tai kompleksinė paslauga, garantuojanti ilgalaikį, efektyvų pastato sistemų funkcionavimą ir energetinių resursų valdymą.
14571 peržiūrų

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba

Nuolatinis darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijų vykdymas įmonėje - tai užtikrinta nauda darbdaviui: atsakomybės sumažinimas; rūpesčių pašalinimas; saugi darbo aplinka; iškilusių klausimų sprendimas; sėkmingo ir perspektyvaus verslo plėtotė. Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti teisės aktai, įpareigoja darbdavį užtikrinti darbuotojams sa...
17703 peržiūrų

Civilinė sauga

Civilinė sauga

Už civilinės saugos parengtį įmonėje atsako įmonės vadovas, kuris ir organizuoja civilinę saugą savo vadovaujamoje įmonėje. I. Civilinės saugos sistemos paskirtis:     padėti vadovams, gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti savo ir darbuotojų gyvybę, sveikatą, turtą ir apsaugoti aplinką;   ...
19499 peržiūrų

Sveikatos tikrinimas

Sveikatos tikrinimas

LR įstatymai reglamentuoja, jog kiekvienas dirbantis asmuo privalo periodiškai tikrintis sveikatą. Dažnam tai atrodo tik formalumas, užimantis nemažai laiko, tačiau privalomas darbuotojų sveikatos tikrinamas atliekamas siekiant įvertinti ar įsidarbinantys bei dirbantys asmenys gali atlikti paskirtą darbą konkrečiomis sąlygomis. Tokiu būdu siekiama apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinė...
14157 peržiūrų

SMARTAS

PASTATŲ ŪKIO VALDYMAS

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
Paslaugų užsakymas

Prisijungimas

Užsiregistruok

fb iconLog in with Facebook