Quality and information phone8 700 77017

DARBO TEISINIUS SANTYKIUS REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Tam, kad organizacija tinkamai funkcionuotų, darbdaviui svarbu apgalvotai ir pagrįstai išdalinti atsakomybes už būtiniausias sritis. Taip pat supažindinti darbuotojus su organizacijos tvarka, darbuotojų pareigomis ir teisėmis, tuo pat metu pačiam įsipareigoti prieš darbuotojus. Visų svarbių klausimų neįmanoma įtvirtinti darbo sutartyje. Todėl atsiranda poreikis pasirengti lokalinius dokumentus, su kuriais privalu supažindinti savo darbuotojus. Be to, tam tikrų lokalinių dokumentų reikalauja LR Darbo kodeksas, kurio imperatyvių reikalavimų nevykdymas užtraukia sankcijas darbdaviui.
 
UAB ,,Sabelija" specialistai rengia dokumentus, nustatančius atsakomybes ir vidines organizacijos tvarkas, kurių ne tik imperatyviai reikalauja LR Darbo kodeksas, bet pageidauja klientas:
1. Darbo tvarkos taisyklės
2. Atsakingų asmenų parinkimo dokumentai (įsakymų paketas)
3. Pareiginiai nuostatai (pareigybės aprašymas)
4. Darbo tarybos rinkimo dokumentai (aktualu organizacijoms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau). Svarbu pažymėti, kad numatyta pareiga pranešti apie darbo tarybos įsteigimą Valstybinei darbo inspekcijai, todėl yra kontroliuojama.
5. Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (aktualu visoms biudžetinėms įstaigoms ir įmonėms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau)
6. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros aprašas (aktualu organizacijoms, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 20 ir daugiau)
 
Pagal įmonės poreikį taip pat rengiame dokumentus pagal LR Darbo kodekso reikalavimus:
7. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
8. Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių aprašas
 
"Darbo kodekse vidutinis darbuotojų skaičius apibrėžiamas kaip su darbdaviu galiojančiais darbo santykiais ilgiau kaip 3 mėnesius susijusių darbuotojų skaičius. Į šį skaičių įskaičiuojami:
- visų Įmonės filialų, esančių Lietuvoje, darbuotojai,
- taip pat ilgiau kaip 3 mėnesius Įmonėje dirbantys laikinojo įdarbinimo Įmonės darbuotojai."
 
Turite klausimų? Kreipkitės į mus. Surasime Jums geriausius sprendimo būdus.

CONTACTS


Registration address: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Phone (8-46) 382 000
Company code 240887380
Vat code LT408873811

VILNIUS DEPARTMENT


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Phone (8-5) 275 8866
E-mail vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDA DEPARTMENT


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Phone (8-46) 382 000
E-mail klaipeda@sabelija.lt

KAUNAS DEPARTMENT


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Phone (8-37) 310 410
E-mail kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIAI DEPARTMENT


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Phone (8-41) 435 399
E-mail siauliai@sabelija.lt