Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

VILNIAUS GAMYBOS SKYRIAUS ISTORIJA

Tradiciškai tęsiame pasakojimų ciklą apie UAB „Sabelija“ raidą ir toliau žengiame įmonės istorijos puslapiais. Tiesa, šįkart kiek neįprastai. Kūrybiškas Vilniaus skyriaus kolektyvas savo atsiradimo ir plėtros istoriją papasakojo į pagalbą pasitelkdami legendą apie didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino susapnuotą geležinį vilką bei riterių ir kilmingųjų gyventojų gyvenimo peripetijas.

Apie šią legendą bylojantys dokumentai buvo rasti Vilniaus senojoje Bibliotekoje, atstatant valdovų rūmus, šalia kitų Gedimino laikų metraščių.

Vilniaus skyriaus susikūrimo Legenda

Seniai seniai, jau sunkiai beatmenamais laikais - 1997 Lapkričio 5 d., Sabelijos didysis kunigaikštis Tadas Šatkauskaitis kartu su bendražygiu Aidu Vaičiulaičiu išjojo į stirnų medžioklę aplink Neries slėnį. Po medžioklės pavargę jie įsikūrė slėnyje prie Saltoniškių kalno.

Tą naktį Tadas susapnavo sapną:
Palipęs ant Saltoniškių kalno kaukė, kaip geležinis vilkas, instrukcijom ir dokumentais apsišarvavęs Aidas. Ir pakėlęs galvą į mėnulį jis staugė taip garsiai, kaip šimtas vilkų.
Iš ryto Tadas aplankė Aidą su tik jiems žinomo slapto recepto žolelių eleksyru ir jie pabandė išaiškinti sapną.
Po ilgo svarstymo nusprendė, jog šitaip dievai apreiškė Jiems savo valią.

O Aidas sapną išaiškino taip:
Šarvai ir instrukcijos reiškia, jog toje vietoje turi būti įkurta nauja Sabelijos Tvirtovė. O staugiantys vilkai - tai tvirtovės darbuotojai - kilmingieji, kurie Jų garbę ir galybę išgarsins po visą Lietuvą.
Po ilgų tolimesnių kunigaikščių diskusijų, posėdžių ir aptarimų, kunigaikštis Aidas, pasikinkęs, kaip vėliau tapo žinoma, pirmąją oficialią Vilniaus Tvirtovės karietą (skambiu to meto pavadinimu - Ford Probe) ir susirinkęs svarbiausius įrankius išsiruošė į žygį Saltoniškių kalno link. Taip, lygiai po 20 naktų, 1997 m. lapkričio 25 d., kunigaikštis Aidas įkūrė Vilniaus Sabelijos Tvirtovę. O garbingais tvirtovės prižiūrėtojais paskyrė du labiausiai nusipelniusius vietos gyventojus ir skyrė jiems garbingiausius tos tvirtovės titulus – Direktorės ir Administratorės.

Dar nespėjus išaušti naujam rytui ir ataušti šviežiam pilies mūrui, į tvirtovę užklydo pirmoji ūkininkų bendrija – UAB “Mėlynoji Uoga”, kuriems Vilniaus tvirtovės valdytojai padėjo saugiai įsikurti, nedelsiant paruošdami jų darbo instrukcijas ir žurnalus. Taip pat, ilgai netrukus, prie Vilniaus Sabelijos Tvirtovės prisijungė ir iki šių dienų ištikimi sąjungininkai – UAB „Tele3“ ir UAB „Lindstrom“, rodantys pagarbą ir pasitikėjimą Sabelijai jau 16 metų.

Kurį laiką Vilniaus tvirtovės pirkliai vertėsi tik kitų Sabelijos Tvirtovių gėrybių prekyba, tačiau nepraėjus nei kelėtai mėnesių po Vilniaus tvirtovės įkūrimo, Neries kraštui pritrūko žvakių ir žibalo, tad išmintingų kunigaikščių dėka buvo nuspręsta tvirtovėje pasikviesti apsigyventi bajorą iš pajūrio - energetiką ir, tvirtovės saugumui užtikrinti, kilmingą riterį - specialistą. Taip tvirtovė iš lėto plėtėsi ir augo.

Į kraštą atėjus karingiems laikams, o priešams vakaruose vis stiprėjant (ypač ordinui VDI – Vakarų Didiesiems Inspektoriams), Vilniaus tvirtovės įkūrėjas kunigaikštis Aidas nusprendė imtis veiksmų ir pasirūpinti aplinkinių žemių ir tvirtovių civiline sauga. Šiam kilniam tikslui 1999 m. jis įkūrė – Pavojaus ir rizikos analizės centrą, kuris, laikui bėgant, tapo pasiturinčiu Civilinės saugos centru.
Maža to, pavojams ir negandoms tęsiantis, o dar ir įsisiautėjus marui, gūdžiu pavadinimu Gripo epidemija, 2004 m. kovo 3d. iniciatyvos ėmėsi kilmingoji ir gailestingoji Vilniaus tvirtovės riterė – Gamybos administratorė ir įkūrė Sveikatos Centrą, kad išgydyti nelaiminguosius. Neilgai trukus, pamačiusi teisingą pavyzdį, ir kitoms šalies tvirtovėms pagelbėti panorusi, dar viena sumani ir teisiškai išprususi rūmų riterė – specialistė įkūrė Auditų ir konsultacijų centrą.

Siekiant užtikrinti Vilniaus Sabelijos Tvirtovės aplinkinių ūkininkų ir bajorų sveikatą ir saugumą, 2004 m. bendru nutarimu tvirtovę buvo nuspręsta perkelti į saugų ir patogų Laisvės slėnį, ties išraižytu ženklu 77B, kuriame tvirtovė tebestūkso dar vis.

Taip, atėjus 2006 m., sostinės Tvirtovėje krašto saugumu rūpinosi net 25 Vilniaus kilmingieji. O už ramybę ir tvarką dėkingi aplinkiniai bajorai, 2005 m. lapkričio mėnesį Vilniaus Sabelijos tvirtovę apipylė 152 000 aukso pinigų, kurie leido tvirtovės riteriams 2005 metus paskelbti aukso amžiumi, per kurį ištikimi bajorai atnešė net 1,5 mln. aukso monetų.
Tačiau, kad ir kokia stipri ir neįveikiama buvo tvirtovė, 2007- 2011 metų maras nupūtęs ir išmarinęs ne vieną aplinkinę tvirtovę, išguldė ir didžiąją dalį Vilniaus tvirtovės kilmingųjų. Laimei, 2012 m. kunigaikštis Tadas, įvertinęs pavojų, nusprendė kilminguosius to meto riterius, atsakingus už Civilinę saugą ir Sveikatos centrą, apvesdinti su kilmingosiomis karžygėmis iš Kauno Tvirtovės - Renata ir Rasa. Jų darbai išliko gyvi iki šiol...

Visgi, nepasant visų negandų, Vilniaus tvirtovė nepasidavė ir narsiausių kilmingųjų liko:
Tai jau ketvirtus metus į riterius įšventinta nepailstanti karžygė Ela ir, šiuo metu už kilmingųjų rūšies tęstinumą atsakinga, bei 8 metus kaip įšventinta, Sandra.
Praėjus daug laiko nuo Tado sapno apie staugianti Aidą, dabartiniai Vilniaus Sabelijos tvirtovės riteriai, pasitelkdami darbo santykių kerus, ir ofisinių pardavimų burtus bei kitus sugebėjimus, nepailsdami tiesia naujus kelius vertingoms sąjungoms kurti ir Vilniaus bajorams saugoti. Taip 11 senų ir naujų Vilniaus Tvirtovės kilmingųjų iki šiol tęsia prieš 17metų kunigaikščių pradėtą misiją !!!


Vilniaus skyriaus administracija

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt