Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DOKUMENTŲ DIEGIMAS ĮMONĖJE: SVARBA IR NAUDA

Kiekvienos įmonės pagrindas, pradedant jos įkūrimu ir baigiant sėkmingu gyvavimu, yra teisingas dokumentų įforminimas. Tinkamai sutvarkyti įmonės darbų saugos dokumentai ne tik užtikrina, kad Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų metu nesulauksite inspektorių priekaištų, bet tuo pačiu užtisitikrinsite ramybę, jei įmonėje įvyktų nelaimingas atsitikimas.
 
Darbų saugos dokumentų sutvarkymas – daug laiko ir žinių reikalaujantis darbas
 
Įmonės vadovas turi skirti didelį dėmesį būtinų dokumentų parengimui ir pasirūpinti atitinkamomis instrukcijomis, ženklais bei žurnalais. Pasak UAB „Sabelija“ dokumentų ruošimo centro (DRC) vadovės Ugnės Raudytės, „norint užtikrinti darbų saugos teisinį reglamentavimą, būtina gerai išmanyti įstatymus ir poįstatiminius aktus, su šia sritimi susijusius nutarimus". Darbų sauga – specifinė sritis, reikalaujanti ne tik specialių žinių, bet ir nuolatinės priežiūros, mat, su šia sritimi susiję teisės aktai yra dažnai atnaujinami.
 
Neteisingai sutvarkyti įmonės darbų saugos dokumentai gali atnešti itin nemalonių pasėkmių, nes įvykus nelaimingam atsitikimui darbe darbdaviui bus sunku įrodyti savo teisumą: „Teisiniu atžvilgiu įvertinti įvairius pažeidimus nėra lengva, nes tiek darbdavys, tiek darbuotojas stengiasi konfliktinę situaciją interpretuoti savo naudai“,- sakė U. Raudytė. Tik tinkamai užpildyti ir sutvarkyti dokumentai Darbo ginčų komisijoje gali būti neginčijamas jūsų, kaip atsakingo darbdavio, nekaltumo įrodymas.
 
Akivaizdu, jog darbų saugos dokumentų tvarkymas ir priežiūra užima nemažai laiko, todėl neretai vadovai visus rūpesčius, susijusius su darbų saugos dokumentais, patikėti specialistams.
 
Su profesionalų pagalba – lengviau, greičiau, patikimiau
 
UAB „Sabelija“ paslauga Dokumentų diegimas įmonėje – kertinis darbų saugos organizavimo akmuo. Kaip teigia DRC vadovė: „Įmonei, kuri turi bent vieną samdomą darbuotoją ir vykdo bet kokią veiklą, mūsų siūlomi produktai yra būtini. Įpareigojimas darbdaviui suteikti savo darbuotojams sveikas ir saugias darbo sąlygas yra reglamentuojamas įstatymais“.
 
Visa įmonės dokumentacija susideda iš trijų dalių: darbuotojų saugos ir sveikatos, dabo teisės bei gaisrinės saugos. Taigi, norint pačiam tvarkytis visus dokumentus reikia plataus žinių spektro ir specifinių gebėjimų.
 
Kodėl naudinga dokumentų rengimo ir priežiūros rūpesčius patikėti profesionalams?
 
·         Įvykus nelaimingam atsitikimui ar bet kokiam konfliktui darbe, įmonės vadovas žinos, kad darbuotojų saugai ir sveikatai reikalingi dokumentai yra sutvarkyti pagal LR galiojančius teisės aktus ir pritaikyti specialiai tik jo įmonės darbuotojams.
·         Bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų keliami reikalavimai.
·         Bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai darbovietėje, laikantis jų įmonėje neįvyks pažeidimų, už kuriuos turėtų atsakyti darbdavys.
·         Darbo ginčo atveju, raštiškai supažindinus su pareigomis, nebus sunku įrodyti, kad padaryto pažeidimo kaltininkas yra darbuotojas.
·         Bus taupomas darbo laikas – nereikės „užkrauti“ papildomo darbo darbuotojui, kuris vykdo tiesiogines savo funkcijas.
 
 
Visą tai ir dar daugiau jums garantuoja dokumentų diegimo paslauga. Diegimas įmonėje vydkomas trimis etapais:
1.      Specialistas lankosi įmonėje ir surenka visą reikalingą informaciją.
2.      Pagal specialisto parengtas anketas DRC profesionalai parengia reikalingus dokumentus.
3.      Specialistas vėl lankosi įmonėje ir paaiškina, kaip užsipildyti dokumentus, įteisina juos parašais, anspaudais, atsakingų asmenų parašais ir sutikimais. Taip pat paaiškina, kaip pildyti žurnalus įdarbinus naują, kokie pildymai atliekami kas metus ir pan.
 
Praėjus šiuos etapus ir užsitikrinus tinkamą pradinį visų darbų saugos dokumentų įforminimą, jų priežiūra yra perduodama įmonės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui arba toliau paliekama „Sabelijos“ specialistams, pasirenkant Darbų saugos organizavimo paslaugą. Pastaruoju būdu nei vienas įmonės darbuotojas nebus apkrautas papildomu darbu. Atliekamas darbas bus produktyvesnis, kai darbuotojas dirbs tik jam pavestą tiesioginį darbą, o reikiamą dokumentaciją profesionaliai ir greitai sutvarkys UAB „Sabelija“ specialistai.
 
„Sutvarkius dokumentaciją, padedame valdyti įmonę, darbdavys gali skirti dėmesį ir lėšas kitiems svarbiems valdymo sektoriams. Galima numatyti tolimesnes prevencines priemones, skirtas darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, visuose įmonės veiklos etapuose“,- teigia DRC vadovė U. Raudytė.
 
Patikėkite įmonės dokumentų sutvarkymą UAB „Sabelija“ profesionalams ir išvenkite nereikalingo ir varginančio galvos skausmo!
 
 
Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt