Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

NEBLAIVUMAS DARBE - VIS DAR OPI PROBLEMA

Neretai nelaimių, kurios kartais baigiasi ir itin skaudžiai, priežastimi tampa alkoholis. Tokių nutikimų neišvengiama ir darbo vietose, mat, vis dar atsiranda darbuotojų, kurie darbe pasirodo neblaivūs ar, dar blogiau, alkoholinius gėrimus vartoja tiesiog darbo vietoje. Ko gero, niekam ne paslaptis, jog ši opi problema ypač įsišaknijusi statybų sektoriuje. Čia neblaivūs darbuotojai daugiausia traumas patiria nukrisdami iš aukščio arba juos sužaloja virstantys ar iš aukščio krentantys daiktai, kroviniai, ruošiniai.

Neblaivumas darbe = padidinta nelaimės tikimybė

Nustatyta, jog alkoholio vartojusiam žmogui tikimybė susižaloti darbe padidėja nuo 10 iki 15 kartų. Pagal atliekamus darbus pavojingiausi yra statybos, sandėliavimo-pakrovimo darbai ir miško kirtimas. Nors Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliktų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenimis, nelaimių darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius nuosekliai mažėja: mirtinų – nuo 29 atvejų 2007 m. iki 10 atvejų 2014 m., sunkių – nuo 37 atvejų 2007 m. iki 16 atvejų 2014 m., bet alkoholio vartojimo darbe problema kai kuriose įmonėse išlieka aktuali. Tai rodo ir balandžio mėnesį atliktos VDI patikros rezultatai: po ilgojo šventinio savaitgalio statybose nustatyti 9 neblaivūs asmenys.
 
Neblaivūs, nelaimingus atsitikimus darbe patyrę, asmenys sudaro penktadalį visų nelaimes darbe patyrusių darbuotojų. Tiesa, atvejų, kai traumuojamas neblaivus darbuotojas gali būti žymiai daugiau, nei fiksuojama VDI statistikoje, nes pagal galiojančių norminių teisės aktų reikalavimus nėra privaloma nustatyti nukentėjusiųjų darbe blaivumą, suteikiant jiems medicinos įstaigose pirmąją pagalbą.
 
 
Neblaivus darbuotojas – kaip atpažinti ir kaip elgtis?
 
Alkoholio vartojęs žmogus dažnai gali būti atpažįstamas iš keletos esminių bruožų:
- iš burnos sklinda alkoholio kvapas;
- neadekvačiai elgemasi (asmuo susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir pan.);
- nerišliai kalbama;
- judesiai nekoordinuoti, nestabili laikysena ir pan.
 
 
Darbdavys, įtaręs, jog darbuotojas gali būti neblaivus, privalo nedelsiant nušalinti jį nuo darbo, surašydamas Nušalinimo aktą. Tiesa, būtina pabrėžti, jog numanymas apie pavaldinio girtumą nebūtinai yra faktinis – galbūt asmens koordinacija ar kalba sutriko dėl kokio nors negalavimo, susijusio su jo sveikata. Taigi, įrodyti, kad darbuotojas tikrai yra neblaivus, būtina naudojantis sertifikuotu alkotesteriu su metrologine patikra ir nugabenti/nusiųsti asmenį į gydymo įstaigą, kur jam bus patikrintas girtumas. Tą reikia padaryti per 1 valandą nuo to laiko, kai buvo surašytas Nušalinimo aktas, arba per laikotarpį, kurį nustato nušalinamo darbuotojo tiesioginis vadovas, atsižvelgdamas į atstumą iki asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir kitas svarbias aplinkybes, turinčias įtakos operatyviam medicininės apžiūros atlikimui.
 
Jeigu nušalinamas darbuotojas nesutinka pasirašyti Nušalinimo akto, siuntimo nuvykti tikrintis girtumo arba atsisako vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys turi teisę darbuotojo neblaivumo faktą įrodinėti kitų darbuotojų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais ir kitomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatytomis priemonėmis. Svarbu nepamiršti, kad apie įmonėje vykdomus periodinius ar/ir neplaninius neblaivumo patikrinimus alkotesteriu darbuotojai turi būti supažindinti įdarbinant. Patikrinimų tvarka turi būti numatyta įmonės Darbo tvarkos taisyklėse, darbo sutartyje bei patvirtinta darbuotojo parašu. Neblaivumas yra laikomas šiurkščiu darbo tvarkos pažeidimu ir su tokiu darbuotoju darbo santykiai gali būti nutraukiami nedelsiat.
 
Jeigu darbdavys, įtaręs apie darbuotojo buvimą neblaiviu, nenušalina jo nuo darbo, VDI gali skirti vadovui baudą, kuri, beje, yra gerokai didesnė, nei skiriama darbuotojui: už nenušalinimą darbdaviui gresia bauda nuo 144 eurų iki 434 eurų, o nenušalinus pavojingus darbus dirbančio neblaivaus darbuotojo – nuo 579 eurų iki 1448 eurų. Darbo vietoje esančiam neblaiviam darbuotojui, taip pat darbuotojui, vengiančiam pasitikrinti neblaivumą (girtumą) ar apsvaigimą, irgi numatyta bauda (28-86eurai).


Neblaivumo darbe prevencija
 
Norint apsaugoti savo darbuotojus ir save nuo nelaimių, kurių sukėlėju tampa alkoholis, būtina užtikrinti prevencines priemones. Jomis gali būti:
- Periodinis, neplaninis darbuotojų blaivumo tikrinimas
- Paskaitų apie alkoholio žalą organizavimas darbuotojams
- Nuolatinių neblaivumo darbe komisijų sudarymas
- Padalinių vadovų mokymas, kaip atpažinti neblaivius asmenis ir kt.
VDI taip pat yra parengusi rekomendacijas dėl alkoholio, kaip rizikos veiksnio, šalinimo šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose. Inspektoriai siūlo kovoti su šia problema:
- formuojant alkoholio vartojimui nepakančią aplinką;
- nustatant procedūras, padedančias išaiškinti darbuotojus, turinčius problemų dėl priklausomybės nuo alkoholio. Įtvirtinti konfidencialumą ir skatinti darbuotojus bendradarbiauti įveikiant šį žalingą polinkį, remti;
- Papildant pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles ar darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas nuostata, kad darbuotojas, pastebėjęs kitą neblaivų darbuotoją, privalo apie tai nedelsdamas pranešti administracijai ir, esant reikalui, imtis priemonių galimai nelaimei užkirsti;
- Įmonės, jos padalinių vadovams rodant drausmės, alkoholio nevartojimo pavyzdžius.
 
Siekdama padėti darbdaviams kovoti su alkoholio vartojimo ir neblaivumo darbe problema, darbų saugos konsultacinė kompanija „Sabelija“ siūlo „Nelaimingų atsitikimų, susijusių su neblaivumu, prevencinių priemonių diegimo įmonėse” paslaugą. Įmonės profesionalai paruoš su neblaivumu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos įgyvendinimo planą, informuos darbuotojus apie alkoholio žalą jų sveikatai ir saugumui, skirs didelį dėmesį padalinių vadovų žinių, kaip atpažinti neblaivų asmenį darbe, gilinimui ir sutvarkys visus reikalingus vidinius įmonės dokumentus, įtraukdami nuostatas dėl neblaivumo darbe, remiantis VDI rekomandacijomis.

Neleiskite, kad alkoholis griautų darbuotojų gyvenimus!

Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt