Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

NELAIMINGI ATSITIKIMAI STATYBŲ PRAMONĖJE: PRIEŽASTYS IR PREVENCIJA

Nelaimingas atsitikimas darbe - tai įvykis darbe, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta. 
 
Nelaimingų atsitikimų darbe: kur nelaimių daugiausia?

Per 2014 metus Lietuvoje dėl sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nukentėjo 186 darbuotojai. Valstybės darbo inspekcijos (VDI) duomenimis, daugiausia ir mirtinų, ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyko transporto ir saugojimo įmonėse, statybos pramonėje ir apdirbimo srityje.
 
Nelaimingus atsitikus darbe lemiantys veiksniai ir priežastys

Pagal ištirtus mirtinus nelaimingus atsitikimus darbe nustatyta, kad daugiausia jų įvyko dėl daiktų, krovinių virtimo ar jų kritimo iš aukščio bei darbuotojų nukritimo iš aukščio. Dažniausiai sužalojami darbuotojai, kurių darbo stažas įmonėje mažesnis nei 1 metai. Taipogi, nagrinėjant nelaimingų atsitikimų darbe priežastis nustatyta, kad dažniausiai darbuotojai žuvo ar buvo sunkiai sužaloti dėl savo pačių nesaugių veiksmų – atlikdami darbus nesilaikė vadovų jiems duotų nurodymų ar sąmoningai rizikavo savo sveikata ar gyvybe. Taip pat, nelaimingi atsitikimai įvyko dėl darbdavių neužtikrintos vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės, nebuvo kontroliuojama, kad darbuotojai laikytųsi jiems privalomų vykdyti reikalavimų.
  
Kritimai iš aukščio - dažniausia nelaimingų atsitikimų priežastis statybos pramonėje
 

Kritimas yra dažniausiai pasitaikanti mirties ar nelaimingo įvykio statybose priežastis. Tai apima: darbą ant pastolių ar platformų be atitvarų arba be teisingai pris egtų saugos diržų; netvirtus stogus, blogai pritvirtintas ar netinkamas kopėčias. Visas statybos procesas aukštyje turi būti suplanuotas siekiant minimizuoti kritimo riziką. Todėl darbų vadovas turi pasirūpinti, kad rizika kritimui būtų kiek įmanoma maža. Dar projektavimo stadijoje gali būti suplanuota apsauga nuo kritimų. Rizika gali būti sumažinta naudojant specialiai padarytus atitvarus, arba jei ji vis dar egzistuoja, naudojant saugos diržus.

Rizikos vertinimas – pirmasis žingsnis saugesnio darbo link

Statybų pramonėje yra daug pavojų, tačiau tinkamai numačius prevencines priemones galima sumažinti ar net visiškai pašalinti galimas grėsmes. Pirmasis žingsnis saugesnio darbo link - atlikti tinkamą ir pakankamą rizikos vertinimą. Siekiant užtikrinti realų pavojų poveikį darbuotojams rizikos vertinime reikia numatyti visus pavojus ir rizikas bei įsitikinti, kad vienos rizikos sumažinimas nepadidins kitos. Turi būti nustatyti visi pavojai, įskaitant ir atsirandančius darbo metu arba priklausančius nuo kitų veiksnių. Tai nustatoma vertinant rizikos rimtumą, atsižvelgiant į esamas atsargumo priemones. Ar pakanka esamų atsargumo priemonių, ar reikia padaryti dar daugiau? Rizikos vertinimo rezultatai padės parinkti labiausiai tinkamas prevencines priemones.

Darbuotojų sąmoningumo didinimas – saugesnio darbo garantija

Nei rizikos vertinimai, nei kitos priemonės 100% neužtikrina, kad darbuotojai numatytos saugaus darbo tvarkos laikysis. Darbuotojai turi suprasti pavojus, jų pasekmes ir atsargumo priemones, kurių reikia imtis saugai užtikrinti. Čia didelį vaidmenį atlieka darbuotojų mokymai.
Statybos pramonės darbuotojų mokymas turi būti susijęs su esama situacija, nagrinėjant kas buvo blogai, kaip to išvengti ateityje. Jis turi apimti pavojus, prevencines priemones, avarines procedūras, pranešimų tvarką, asmenines apsaugines priemones, darbo įrangą ir pan. Planuokite pakartotinius mokymus. Visas darbuotojų mokymo procesas turi būti paremtas geru bendravimu, o diskusijos apie saugos ir sveikatos problemas ir informacijos perdavimas turėtų būti darbuotojų susirinkimų dalis.


Ieva Kontrimaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt