Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

PAVOJAI STATYBOSE: KOKIE JIE IR KAIP APSISAUGOTI?

Statybų sektorius vis dar išlieka vienu pavojingiausių. 2014 m. statybvietėse užfiksuota 13 mirtinų ir 22 sunkūs nelaimingi atsitikimai, kurių metu darbuotojai nukentėjo ypač stipriai. Šie skaičiai sudaro net penktadalį visų šalyje fiksuojamų incidentų. Daugiausia nelaimingų atsitikimų statybos vietose nutinka dėl kritimo iš aukščio. Nemažas skaičius nelaimių nutinka darbuotojams dirbant neteisingoje padėtyje, kilnojant sunkų svorį ar nesilaikant saugumo, valdant mašinas. Specialistų teigimu, net 70–80 proc. visų įvykių darbe – tiek tų, kai sunkiai pakenkiama sveikatai, tiek mirtinų – įvyksta dėl organizacinių priežasčių: arba darbdavys, arba pats darbuotojas nesilaiko darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.
 
 
Pavojai, tykantys statybvietėse
 
Kaip byloja Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) pateikta ststistika, daugiausia mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų darbe pernai įvyko atliekant statybos, statybos remonto, sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo ir kt. darbus. Sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, įvykę atliekant minėtus darbus, sudaro 55 proc. visų šalyje įvykusių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe.
Statybvietėje žūti, susižeisti ar patirti negalavimus galima labai įvairiai:
- nukritus iš aukščio;
- patyrus elektros smūgį;
- žvirtus žemėms vykdant kasybos darbus;
- nuo krintančio objekto smūgio;
- įkvėpus asbesto pluošto;
- patiriant nugaros skausmus, nešiojant sunkias medžiagas;
- nuo sąlyčio su pavojingomis medžiagomis;
- pakenkus klausą dėl didelio triukšmo.
Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo sveikatos sutrikdymo, būtina didinti jų sąmoningumą, nuo nelaimės saugotis patiems, bei užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, aprūpinant dirbančiuosius tiek kolektyvinėmis, tiek asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
 
Nelaimių statybose prevencija
 
Darbai aukštyje - pavojinga veiklos sritis. Kritimas iš aukštumos kelia riziką sunkiai susižaloti ar patirti mirtiną traumą. Pagrindinis tokių darbų organizavimo principas – parinkti saugiausią paaukštinimo priemonę ir optimaliausią apsaugą.
 
Kolektyvinės apsaugos priemonės – svarbiausios ir būtinos, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų. Apsauginiai aptvarai, darbo platformos, pastoliai ir panašios apsauginės priemonės turi būti naudojamos pirmiausiai. Apsauginių priemonių gali prireikti ir esant mažesniam lygių skirtumui, pavyzdžiui, jei apačioje yra vandens ar aštrių daiktų.
 
Jei darbuotojas dirba didesniame, nei 1,3 m aukštyje, jo darbo vieta turi būti aptverta apsauginiais aptvarais. Tokie pat aptvarai turi būti naudojami ir esant tikimybei įkristi į vandens telkinį, nepriklausomai kokiame aukštyje atliekami darbai. Pažymėtina, jog apsauginiai aptvarai turi būti stabilūs, mažiausiai 1 m aukščio ir turi turėti turėklą viršuje, tarpinį turėklą bei lentjuostę.
 
Neabejotinai, apsauginiai aptvarai reikalingi ir dirbantiems ant stogo. Jei jų įrengti nepavyksta, turi būti naudojama asmeninė apsauga su saugos diržu. Svarbu nepamiršti, jog juosmens diržas yra netinkamas, kaip asmeninė apsaugos priemonė, nes krintant jis gali sukelti rimtus sugaros pažeidimus. Minėtos asmeninės apsaugos priemonės turi būti naudojamos visose darbo vietose ir judėjimo keliuose, kur yra kritimo pavojus ir negalima jo pašalinti techninėmis priemonėmis.
 
Nemažus sveikatos sutrikdymus sukelia ir ilgas darbas ant kopėčių. Siekiant užtikrinti sveikesnes darbo salygas, darbuotojams turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti plokščiu paviršiumi, ant kurio būtų galima stovėti, pavyzdžiui, pakeliamos ir nuleidžiamos platformos, kurios sąlygoja patogesnę darbo poziciją.
 
Darbuotojų saugumo ir sveikatos užtikrinime svarbią vietą užima ir bendravimas su darbuotojais. Aiškinimas dirbantiesiems apie sveikatos apsaugos ir saugos priemones yra ne tik teisinis reikalavimas, bet ir veiksmingas būdas užtikrinti, kad darbuotojai rimtai žvelgtų į sveikatos ir saugos užtikrinimo procedūras bei jų tobulinimą.
 
Neretai nelaimių priežastimi tampa alkoholis. Vis dar atsiranda darbuotojų, kurie darbe pasirodo neblaivūs ar, dar blogiau, alkoholinius gėrimus vartoja tiesiog darbo vietoje. Siekdami padėti darbdaviams kovoti su alkoholio vartojimo ir neblaivumo darbe problema, konsultacinė kompanija „Sabelija“ siūlo kompleksinę paslaugą – specialistų paruoštą su neblaivumu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemonių diegimą įmonėje. Įdiegus neblaivumo darbe prevencijos priemones, įmonės darbuotojai bus informuojami apie alkoholio įtaką ir pavojus darbo vietoje, mokomi, kaip tinkamai atpažinti apsvaigusius asmenis ir kokių priemonių imtis atpažinus.
 
Tinkamai instruktuoti darbuotojai – mažesnė nelaimės tikimybė
 
Tam, kad būtų užtikrintas tinkamas apsaugos priemonių naudojimas ir darbuotojų saugumu ir sveikata būtų maksimaliai pasirūpinta, visi dirbantieji privalo būti instruktuojami. Įvadiniai instruktavimai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomas visiems įmonėje įdarbinamiems asmenims. Sudarius darbo sutartį, darbuotojas tuoj pat turi būti instruktuojamas įvadiniu instruktažu.
Instruktavimo metu darbuotojas turi būti informavimas apie profesinę riziką įmonėje bei darbo vietoje, apie įmonėje galiojančią darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus ir išaiškinima apie saugius veikimo būdus, privalomus jam atliekant pavestus darbus.
 
UAB „Sabelija: darbdaviams siūlo instruktavimo paslaugą, išskirtinę tuo, kad atliekant ją yra nustatomos realios įmonės problemos, galimi pavojų šaltiniai, įmonės veiklos, darbo specifika. Remiantis nustatytomis probleminėmis sritimis yra vykdomas darbuotojų instruktavimas. Dirbantieji supažindinimi su pavojais, kaip jų išvengti ir apsisaugoti, taip siekiant kelti darbuotojų sąmoningumą saugiai atlikti pavestus darbus ir saugoti savo kolegas, įmonės turtą, didinti darbo kokybę, psichosocialinį komfortą ir pan. Pasinaudodamas šia paslauga, darbdavys atsakomybe pasidalina su specializuota ir ilgą patirtį turinčia įmone, gauna teisingą ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantį darbuotojų instruktavimą, apsisaugo nuo VDI inspektorių, sutaupo daug brangaus laiko ir užsitikrina sau ramų miegą, žinodamas, jog jo įmonės darbuotojai apie saugųmą ir sveikatą darbe žino viską.
 
Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt