Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

CIVILINĖ SAUGA – SRITIS, APIE KURIĄ TURI ŽINOTI KIEKVIENAS

Civilinė sauga Civilinė sauga
Pasaulyje susiklosčius situacijai, kuomet ginklais žvangina priešas iš Rytų, visuomenė ima vis labiau susirūpinti civiline sauga. Žmonėms kyla daugybė klausimų: kaip elgtis iškilus pavojui, ką daryti išgirdus pavojaus signalą ir .t.t. Tuo tarpu atsakingos institucijos bando pasirūpinti, jog, kilus pavojui, gyventojai būtų laiku ir tinkamai informuoti apie esančias grėsmes. Taigi, kas apskritai yra civilinė sauga, kodėl įmonės vadovui svarbu pasirūpinti ja darbovietėje ir ką turi žinoti gyventojai, išgirdę įspėjamuosius signalus.
 
Civilinė sauga ir ekstremalių situacijų valdymo planas
Nagrinėjant kas yra civilinė sauga, galima teigti, jog tai veikla, apimanti valstybės / savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Civilinės saugos tikslas – paruošti visuomenę, gręsiant ekstremaliosioms situacijoms, išvengti ar patirti kuo mažiau žalos, išlaikyti rimtį, išsaugoti gyventojų gyvybę, sveikatą, turtą, ir apsaugoti aplinką. Taip pat užtikrinti materialinių išteklių panaudojimą, gręsiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms, rengti visuomenę praktikiniams veiksmams. Taigi, akivaizdu, jog ši sritis yra itin svarbi, nors neretai į ją pažiūrima pro pirštus.
 
Kiekviena įmonė, kurios vykdoma veikla ar veiklos pobūdis, esant nepalankioms aplinkybėms, gali sukelti pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ar padaryti kitą žalą, dėl kurių galėtų susidaryti ekstremalioji situacija (pvz. įmonės, kurioms priklauso pavojingi objektai, kuriose darbuotojai savo veikloje naudoja trečiosios arba ketvirtosios grupės biologines medžiagas ir t.t.) bei įmonės, kuriose pagal vykdomos veiklos pobūdį nuolatos ar laikinai būna įstatyme nustatytas skaičius žmonių, privalo pasirengti Ekstremalių situacijų valdymo planą. Jame numatomi veiksmai, kurių privaloma imtis susidarius ekstremalioms situacijoms. Vienas iš tokio plano tikslų – pagerinti darbuotojų reagavimą į susidariusią situaciją.
 
Pavojaus signalai: kokie jie ir kaip elgtis išgirdus?
Gyventojų pasirengimas ekstremalioms situacijoms yra bene pagrindinis civilinės saugos tikslas. Netikėtai užklupus nelaimei, piliečiai informuojami į pagalbą pasitelkus specialius pavojaus signalus: įspėjamuosius garsinius arba balsu skelbiamus signalus.
 
Ko gero geriausiai žinomas įspėjimas apie grėsmes – garsinis, 3 minutes trunkantis kaukimo signalas „Dėmesio visiems“. Šis signalas gali būti perduodamas ūkio subjektų ar savivaldybių administracijų direktorių sprendimu, atsižvelgiant į nelaimės mastą. Išgirdus šį įspėjimą reiktų nedelsiant įsijungti televizorių ar radiją ir išklausius pranešimo, griežtai vykdyti rekomendacijas.
 
Apie tai, koks konkrečiai pavojus gręsia, praneša balsu skelbiami signalai „Radiacijos pavojus“, „Cheminis pavojus“, „Katastrofinis užtvindymas“, „Potvynio pavojus“, „Uragano pavojus“, „oro pavojus“. Visų šių pavojų atveju, reikėtų užsukti vandens ir dujų sklendes, išjungti elektros prietaisus, tačiau to tikrai nepakanka. Visi gyventojai turi žinoti, kokių dar veiksmų reikia imtis užklupus vienokiai ar kitokiai grėsmei, todėl itin svarbu, kad įmonių darbuotojai būtų tinkamai supažindinami su civiline sauga.
 
Dar vienas balsu skelbiamas signalas, kurį neseniai turėjo girdėti ir dauguma Lietuvos gyventojų, „Perspėjimo sistemos patikrinimas“. Toks pranešimas skelbiamas ne vėliau kaip 3 minutės nuo to laiko, kai per valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų įstaigų sirenas bus pradedamas perduoti garsinis signalas.
 
Civilinė sauga – aiškiai ir nesudėtingai
Įmonėms, kurios pagal įstatymą priklauso grupėms, galinčioms sukelti padidintą riziką, esant ekstremaliai situacijai, būtina pasirengti Ekstremalių situacijų valdymo planą. Čia pagalbos ranką įmonių, įstaigų vadovams tiesia UAB „Sabelija“ specialistai, kurie ne tik sutvarkys visus reikiamus civilinės saugos dokumentus (parengs galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę, ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą, darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašą ir kt.), bet ir suorganizuos praktinį darbuotojų pasirengimą veiksmams, užklupus nelaimei. Norintiems visiškai atsikratyti galvos skausmo dėl civilinės saugos organizavimo įmonėje, kompanija siūlo Civilinės saugos atstovavimo paslaugą, kuri apima viską – nuo A iki Z – nuo informavimo apie naujausius teisės aktų pasikeitimus iki įmonės periodinio inspektavimo bei dalyvavimo atitinkamų savivaldybių Civilinės saugos tarnybų atliekamuose patikrinimuose. Atsikratykite įkyraus galvos skausmo, civilinės saugos rūpesčius patikėdami profesionalams.
 
 
Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt