Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

SAUGOS IR SVEIKATOS KOORDINATORIUS – KADA IR KAM REIKALINGAS?

Nepaisant to, jog dedama daugybė pastangų, siekiant užtikrinti saugumą ir nelaimingų atsitikimų prevenciją statybose, šis sektorius visoje Europos Sąjungoje vis dar išlieka vienu pavojingiausių - sfera, kurioje fiksuojama daugiausia nelaimingų atsitikimų. Bandant gerinti situaciją, prieš kelerius metus įvesta naujovė – saugos ir sveikatos koordinatoriaus pareigybė – savotiška grandis tarp statytojo ir statybvietėje esančių darbdavių bei darbuotojų, užtikrinanti, kad darbo vietoje būtų laikomasi visų, norminių teisės aktų reglamentuojamų, saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.
 
Saugos ir sveikatos kordinatorius: funkcijos ir nauda
Išskiriami du koordinatorių tipai: statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius bei statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius. Kyla klausimas: kuo jie skiriasi? Pirmasis – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam statytojas paveda užtikrinti, kad statinio projekto rengimo metu, projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, nurodyti įstatymuose, įvairiuose teisės aktuose bei normatyviniuose statybos techniniuose reglamentuose. Antrasis, tuo tarpu, rūpinasi numatytų saugos ir sveikatos užtikrinimo veiksmų įgyvendinimą statybos procese. Svarbu paminėti, jog abi šias pareigas gali vykdyti ir vienas asmuo, jei statybos mąstas nėra didelis ir darbuotojams keliama rizika yra maža, pvz. namo vieno aukšto priestato statyba - statybos metodas paprastas, rizika nedidelė, todėl koordinatoriaus pareigoms atlikti gebėjimų pakaks ir vienam fiziniam asmeniui.
 
Kaip ir galima numatyti, projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijos apima gerokai mažiau, nei dirbančiojo statybos proceso metu. Jis, atsižvelgdamas į statybvietėje vykdomą gamybinę veiklą, parengia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus statybvietei, nustatomus statinio techniniame projekte, ir konkrečias priemones, kurios užtikrins darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu, bei nurodo jas statybos darbų technologijos projekte. Taip pat, vadovaudamasis statinio projektu, parengia reikiamų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų ir dokumentų aplanką.
 
Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų spektras kiek platesnis, mat jis turi kontroliuoti ankstesniame (projektavimo) etape numatytų reikalavimų įgyvendinimą, profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų prevenciją: spręsti techninius ir organizacinius klausimus, vykdant darbus vienu metu ar paeiliui, užsikrindamas saugą ir sveikatą darbuotojams, įvertinti darbų ar jų etapų vykdymo trukmę, organizuoti darbdavių bendradarbiavimą ir informacijos sklaidą tarp jų ir užtikrinti kitas, su darbų saugos ir sveikatos statybvietėje užtikrinimu susijusias, priemones darbų atlikimo metu.
 
 
Kas gali būti saugos ir sveikatos koordinatoriumi ir kada jis reikalingas?
Jeigu statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, tuomet statytojo (užsakovo) pareiga paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie užtikrintų saugos ir sveikatos reikalavimų numatymą projekte ir koordinuotų bei kontroliuotų teisės aktuose numatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. Žvelgiant į darbartinę statybos pramonę matome, jog ji yra daugialypė, tad projektų, kuriuose dalyvautų tik vienas rangomas, labai mažai, taigi koordinatorius, statybos darbuose, yra reikalingas beveik visada.
 
Kas gali užimti šias pareigas? Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas statinio projekto vadovas, architektas ar inžinierius, statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi gali būti statinio statybos vadovas ar inžinierius, turintis galiojantį vienos iš statybos techninės veiklos sričių vadovo atestatą arba ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo patirtį statybos srityje ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto pažymėjimą. Svarbu paminėti, jog koordinariaus pareigoms paskirtas asmuo turi būti apmokytas ir atestuotas teisės aktų numatyta tvarka bei įgijęs teisę eiti šias pareigas. Be aukščiau minėtų asmenų, koordinatoriumi taip pat gali būti užsakovo atstovai, inžinerijos įmonių atstovai, pagrindinio rangovo atstovai, savarankiškai dirbantis konsultantas, specialiosios įmonės, kurioms patikėta teikti rekomendacijas saugos ir sveikatos klausimais arba kurios siūlo atlikti koordinavimo funkcijas arba kompetentingas fizinis asmuo. Tiesa, visi šie asmenys turi atitikti aukščiau išvardintus reikalavimus.
 
Saugos ir sveikatos koordinavimas – su specialių įmonių pagalba
Kaip jau minėta anksčiau, abiejų saugos ir sveikatos koordinatorių funkcijas gali atlikti vienas asmuo, jei statybos procese numatoma nedidelė rizika. Bet jeigu manoma, kad projektas bus sudėtingesnis ir rizikos mastas didesnis, į pagalbą gali būti pasitelkiamos darbų saugos įmonės, nes tikėtina, jog fizinis asmuo, dirbdamas vienas, neturės galimybių tinkamai vykdyti visų koordinatoriaus funkcijų. Taigi, šiuo atveju koordinatoriaus pareigas tikslinga patikėti atitinkamų specialistų paslaugas teikinčiai įmonei. Tiesa, yra ir kita galimybė - paskirtasis koordinatorius savo funkcijas gali paskirstyti ir dalį jų perleisti tokias paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui.
 
Siekdama pagelbėti sudėtinguose statybos procesuose dirbantiems saugos ir sveikatos koordinatoriams, konsultacinė įmonė „Sabelija“ siūlo Statybos objektų priežiūros paslaugą, apimančią daugybę funkcijų, kurias paprastai vykdo koordinatoriai. Pirmiausia, įmonės specialistai pagalbos ranką tiesia statybos projektavimo saugos ir sveikatos specialistui, padėdami projekte numatyti reikalingas ir tinkamas saugos ir sveikatos užtikrinimo darbe priemones bei parengti reikiamus darbų saugos dokumentus. Prieš pradedant vykdyti statybos darbus, turėtų būti įverinta ir statybvietėje esanti rizika – čia taip pat gali pasitarnauti „Sabelijos“ profesionalai, turintys daugelio metų patirtį profesinės rizikos vertinimo srityje. Nelaimei išvengti būtinas ne tik darbdavio rūpestis ir saugių darbo salygų užtikrinimas, bet ir pačių darbuotojų žinios bei sąmoningumas, todėl konsultacinė įmonė siūlo darbuotojams itin svarbius ir būtinus instruktavimus bei mokymus. Kiekvienas darbuotojas, prieš pradėdamas dirbti, o vėliau periodiškai, turi pasitikrinti sveikatą. Taupydama brangų darbuotojų ir darbdavių laiką, „Sabelija“ sveikatos patikrinimus atliks užsakovui patogiu laiku ir užpildys visus reikalingus dokumentus. Nereikės sukti galvos ir dėl gaisrinės saugos – specialistai padės nuspręsti, kokie įspėjamieji ženklai, lipdukai ir kitos priemonės reikalingos ir kur jas panaudoti. Taip pat užtikrins ir tai, jog įmonės darbo sutartyse būtų išvengta klaidų, kurios, kilus darbo ginčui, kartais darbdaviui gali kainuoti labai brangiai.
 
Taigi, koordinatoriui patikėti dalį savo rūpesčių konsultacinei įmonei tikrai verta – mažesnė atsakomybė, užtikrintumo, jog viskas atlikta tinkamai, jausmas ir jokio galvos skausmo.
 
 
Jovita Lapinskaitė

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt