Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Ieva

Ieva

ESMINIAI DARBO KODEKSO PAKEITIMAI NUO 2020-08-01. KAS ŽINOTINA DARBUOTOJAMS IR DARBDAVIAMS

 • Paskelbtas Aktualijos
 
Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais:
 1. keičiami kai kurie išeitinių išmokų darbuotojams dydžiai;
 2. keičiami tam tikrų darbo sutarčių rūšių maksimalūs terminai;
 3. išplėstos darbdavio pareigos užtikrinti darbuotojų lygias galimybes;
 4. sudaryti sąlygas tam tikriems darbuotojas dirbti nuotoliniu būdu;
 5. patikslinti priedai, mokami darbuotojams už darbą lauko sąlygomis.
 
Birželio 12 d. įsigaliojo Darbo kodekso pakeitimai dėl nuotolinio darbo organizavimo pakeitimų.
 
2020 m. liepos 30 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriais yra keičiama užsienio darbdavių darbuotojų komandiravimo į Lietuvą tvarka ir sąlygos.
 
Įsigaliojo Užimtumo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos darbdaviai išlaikydami darbuotojus galės pasinaudoti subsidijomis darbo užmokesčiui dar puse metų pasibaigus karantinui.
 
2020 m. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, susiję su įmonių nemokumu, pavyzdžiui bankroto atveju darbdavys nebeprivalo konsultuotis su profesine sąjunga ar darbo taryba dėl grupės darbuotojų atleidimo. Pakeista tėvystės atostogų suteikimo tvarka, papildytos šventinės dienos.
 1. Nuo 2020-07-01 įsigalioja nepanaudotų sukauptų atostogų ribojimai bei pakeistas draudimo atleisti darbuotoją darbdavio iniciatyva sąrašas.
 2. Nuo 2020-07-01 reikės taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/957 dėl darbuotojų komandiravimo nuostatas ir garantijas, todėl nebegalima remtis Vyriausybės nutarimu dėl Darbo kodekso įgyvendinimo Nr. 496.
 
Kviečiame prisijungti visus įmonės vadovus bei atsakingus asmenis į Darbo teisės seminarą, kurio pagrindinė tema bus:
 
"Esminiai Darbo kodekso pakeitimai nuo 2020-08-01. Kas žinotina darbuotojams ir darbdaviams“
 
Nepraleiskite progos, nes seminaras vyks nuotoliniu būdu, tad galėsite ne tik išgirsti visas reikšmingiausias aktualijas, bet taip ir užduoti iškilusius klausimus Jums patogioje vietoje!
 
Data: 2020 m. Liepos 21d. 10:00 val.
Trukmė: ~ 2 val
Lektorius: Justas Paulionis
Kaina: 59 EUR (plius PVM)
 
Registracija nurodytais kontaktais.

 

Skaityti daugiau ...

EVAKAVIMO PLANAI

Žmonių evakavimo planai rengiami pagal „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių", patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, 6 priede nurodytus reikalavimus.
 
Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių
6 priedas
 
Pagrindiniai žmonių evakavimo plano reikalavimai
1. Žmonių evakavimo planas turi būti pakabintas kiekvieno pastato visuose aukštuose (išskyrus gyvenamuosius namus), gerai matomoje vietoje, prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat, neatsižvelgiant į žmonių skaičių, mokslo paskirties pastatuose: vaikų darželiuose, lopšeliuose, bendrojo lavinimo, profesinėse ir aukštosiose mokyklose; gydymo paskirties pastatuose: ligoninėse, sanatorijose, slaugos namuose; viešbučių bei poilsio paskirties pastatuose. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.
2. Aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti: laiptines, liftus ir liftų holus, kambarius, balkonus, išorines kopėčias, taip pat laiptinių, liftų holų ir evakuacijos keliuose esančias duris.
3. Viešbučių, motelių, senelių prieglaudų, pensionų, poilsio namų, nakvynės namų kambariuose turi būti  gaisrinės saugos reikalavimų atmintinės, kuriose nurodyta, kaip elgtis kilus gaisrui. Kiekvieno kambario matomoje vietoje turi būti pakabintas žmonių evakavimo planas su užrašu „Jūsų kambarys..." Trumpalaikio apgyvendinimo objektuose privaloma gaisrinės saugos reikalavimų atmintines parengti ir užsienio (rekomenduojama anglų ir rusų) kalbomis.
4. Pagrindinis evakuacijos kelias žmonių evakavimo plane turi būti pažymėtas ištisinė linija, atsarginis – punktyru. Šios linijos turi būti žalios spalvos ir dukart storesnės negu pastato aukšto žmonių evakavimo plano linijos. Pagrindinį evakuacijos kelią aukšto žmonių evakavimo plane būtina nurodyti per laiptines, apsaugotas nuo dūmų, taip pat laiptines, vedančias į pirmąjį pastato aukštą. Kai laiptinės vienodai apsaugotos nuo dūmų ir ugnies, pagrindinis evakuacijos kelias yra iki artimiausios laiptinės. Linijos, rodančios evakuacijos kelią, turi būti nubrėžtos iš kambario iki išėjimo į laiptinę arba kitą saugią vietą.
5. Aukšto žmonių evakavimo plane simboliais turi būti pažymėta: žmonių evakavimo plano vietos, rankinių gaisro signalizatorių jungikliai, gaisriniai čiaupai, gaisrinių siurblių (elektrifikuotų sklendžių) jungikliai, gesintuvai, stacionarių gesinimo ir dūmų šalinimo įrenginių rankinio paleidimo jungikliai, elektros skydeliai, telefonai. Simboliai turi būti ryškūs ir gerai matomi.
6. Aukšto žmonių evakavimo plane simbolius būtina aiškiai iššifruoti.
7. Visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakavimo planu ir privalo mokėti juo naudotis.
8. Žmonių evakavimo planą privalo patvirtinti įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.
9. Žmonių evakavimo plano sutartiniai ženklai pateikti lentelėje.
Skaityti daugiau ...

BENDRAJAM DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTUI JAU EINA TRETI METAI

 • Paskelbtas Aktualijos

Visai neseniai – gegužės 25 d. galėjome minėti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) dvejų metų sukaktį, kuris iš esmės padarė didelę įtaką asmens duomenų tvarkymo procesams. Per šį laikotarpį Lietuvoje paskirta buvo 9 baudos (bendrai 80 759 eurų dydžio sumai). Neabejojama, kad Lietuvoje požiūris į duomenų apsaugą stiprėjo nuo to laiko, kai Lietuva tapo ES nare, tačiau didelę reikšmę tam padarė būtent BDAR – teisės aktas, kuriame nustatytos vienodos asmens duomenų tvarkymo taisyklės visoms ES valstybėms narėms. Per dvejus BDAR taikymo metus pasiektas ryškus teigiamas pokytis duomenų apsaugos srityje ir, kaip pabrėžia pati Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, ateities prioritetas yra sutelkti dar didesnius finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų užtikrintas tinkamas ir veiksmingas BDAR taikymas.

Iššūkis karantino metu

BDAR taikymas ypatingai svarbus tapo koronaviruso pandemijos metu, kadangi daugelis koregavo savo darbotvarkes, neišvengdami daugelio mūsų gyvenimo sričių perkėlimo į skaitmeninę erdvę, ėmėsi nuotolinio darbo, pradėjo tvarkyti didesnį kiekį duomenų, tame tarpe tiesiogiai susijusių su asmens sveikata, o tai, kaip žinia, yra jautrūs asmens duomenys. Tačiau siekiant suvaldyti pandemiją šalyje, būtina nepamiršti ir žmogaus teisių klausimus dėl asmens duomenų apsaugos. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija karantino metu aktyviai skelbė informaciją, kuriuos duomenis leidžiama tvarkyti, kurie būtų pertekliniai, taip pat aiškiai buvo iškomunikuota, jog karantinas nėra priežastis nekreipti dėmesio į duomenų apsaugą. Kitaip tariant, net ir esant pandeminei situacijai asmens duomenų apsaugos nevertėtų pamiršti, o bet kokie darbdavių ar kitų duomenų valdytojų tvarkomi asmens duomenys valstybės institucijoms visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslu turi būti teikiami laikantis BDAR reikalavimų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija karantino metu toliau vykdė patikrinimus, vieno iš kurių metu nurodė sustabdyti programėlės „Karantinas“ veikimą.

Ryškėjančios tendencijos ateityje

Nuo BDAR taikymo pradžios Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija išnagrinėjo beveik 2000 skundų, atliko beveik 250 patikrinimus savo iniciatyva, įvertino apie 300 gautų pranešimų dėl duomenų saugumo pažeidimų. Pirminė inspekcijos pozicija buvo „šviesti“ visuomenę duomenų saugos klausimais, tą rodo ne dažnai skiriamos baudos, nuolat pateikiami nurodymai, papeikimai ar rekomendacijos. Verta atkreipti dėmesį, kad daugiausiai skundų sulaukiama šiose srityse: atliekant tiesioginės rinkodaros veiksmus, atliekant vaizdo stebėjimą, (ne)įgyvendinant teisę susipažinti su duomenimis. Praktikoje nereti atvejai, kai skundus pateikia ir konkurentai. Visgi reikėtų nepamiršti susitvarkyti tiek organizacinę (teisinę), tiek techninę saugumo dalis ir tam skirti pakankamai dėmesio. Juridiniai asmenys, tvarkantys asmens duomenis, ne retai pasirenka pigesnį ir paprastesnį variantą – pasidaryti reikiamus dokumentus patiems, užsisakyti „šablonus“, tačiau to, kaip rodo praktika, nepakanka, kadangi patikrinimo metu, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija reikalauja ypatingai detalių ir įmonės veiklai pritaikytų dokumentų, vertinama, kaip įmonės darbuotojai yra susipažinę su BDAR, kiek informacijos apie duomenų tvarkymą yra teikiama klientams, partneriams ir pan.

Skaityti daugiau ...

VIRUSO (COVID-19) PLITIMO PREVENCIJA IR APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS PADIDINTOS RIZIKOS METU

 • Paskelbtas Aktualijos

Siekdami apsaugoti jus ir jūsų įmonės darbuotojus nuo viruso plitimo sugrįžus į darbo vietas, taip pat saugant darbuotojus, kurie dirba nuotoliniu būdu, siūlome jums mokymus - „ Viruso (COVID-19) plitimo prevencija ir apsaugos priemonių naudojimas padidintos rizikos metu“. Mokymų metu sužinosite apie:

 1. asmenines ir kolektyvines apsaugos priemones, kaip jas naudoti;
 2. kaip, kokiomis aplinkybėmis ir kokiais paviršiais gali plisti COVID-19 ir kaip nuo to apsisaugoti;
 3. žingsnius, ką daryti, jei įmonėje nustatomas COVID-19 atvejis;
 4. naujausias Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

Mokymų trukmė – 1 valanda.

Mokymai aktualūs, nes:

 1. Darbuotojai sugrįžę į darbo vietas turi žinoti kaip dirbti padidėjusios rizikos sąlygomis;
 2. Darbdavys atsako už darbuotojų saugą ir sveikatą darbo vietoje;
 3. Svarbu maksimaliai efektyviai tęsti įmonės vykdomą veiklą;
 4. Už karantino taisyklių pažeidimus fiziniams asmenims bei įmonėms gresia baudos.
Skaityti daugiau ...

Ką ir kaip daryti, kad darbuotojai liktų saugūs? Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga.

Tema: Ką ir kaip daryti, kad darbuotojai liktų saugūs? Darbo vietų pritaikymas ir darbuotojų apsauga.
 
Data: 2020 gegužės 8 d. 13:30-15:30 val.
 
Tipas: online seminaras ir praktiniai mokymai
 
Aktualūs klausimai:
1. Kaip atnaujinti profesinės rizikos vertinimą ir kokių priemonių imtis (galimybių užsikrėsti COVID-19 mažinimas darbe)?
2. Kaip ir kodėl į visus procesus būtina ir svarbu įtraukti darbuotojus?
Planavimas ir įgytos patirties pritaikymas ateityje siekiant sumažinti riziką užsikrėsti COVID-19 virusu.
 
Kaina: 60 Eur / 1 asmeniui*
 
Kontaktinis telefonas: +370 686 298 49
 
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Skaityti daugiau ...

PASKELBTAS KARANTINAS ŽAIBIŠKAI KOREGUOJA DARBO TEISINIUS SANTYKIUS

 • Paskelbtas Aktualijos

Pasaulyje įsitvirtinus nepaprastai situacijai dėl COVID-19 viruso, kiekviena valstybė turėjo skubiai imtis konkrečių priemonių viruso plitimui stabdyti. Ne išimtis ir Lietuva. Reaguojant į sustojusį įprastą gyvenimą darbo teisiniuose santykiuose, Lietuvos Respublikos Seimas skubos tvarka priėmė Darbo kodekso, Užimtumo įstatymo ir kitų atitinkamų teisės aktų pakeitimus, iš kurių viena svarbiausių sričių – prastovų sureguliavimas.

Prastova – pamiršta priemonė virto labiausiai taikomu Darbo kodekso straipsniu

Daugelis darbdavių greičiausiai net spėjo pamiršti apie tokias priemones, kaip prastovos, kadangi dažniausiai prastovos asocijuojasi su tam tikru juridinio asmens ekonominiu nuosmukiu, veiklos mažėjimu, stagnacija. Tačiau paskutinėmis dienomis prastova tapo bene vienu labiausiai taikomu Darbo kodekso straipsniu. Valstybė, siekdama gelbėti darbo vietas, išvengiant staigaus nedarbingumo procento augimo, skubiai priėmė pakeitimus susijusius su prastovos reguliavimu. Esminiai pakeitimai – prastovų skelbimas dėl įvesto karantino, darbo vietų subsidijavimas ir išsaugojimas šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Prastovos skelbimas

Įvedus visoje valstybėje karantiną ir apribojus kai kurias juridinių asmenų veiklas, darbdaviai, kurie neturi galimybės organizuoti nuotolinį darbą ir faktiškai negali suteikti darbuotojams kito darbo, gali skelbti prastovą arba dalinę prastovą. Prastova gali būti skelbiama ir tuo atveju, jeigu darbuotojams yra galimybė sudaryti nuotolinio darbo sąlygas, tačiau dėl susiklosčiusios situacijos darbdavys objektyviai negali suteikti darbuotojams darbinės veiklos (nėra pardavimų, sustabdytas paslaugų teikimas ir pan.). Paskelbus prastovą darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojai atvyktų į darbą. Taip pat turi būti užtikrinama, kad darbuotojui bus mokama ne mažesnė minimalioji mėnesinė alga (MMA), jeigu darbuotojas dirba „pilnu etatu“. Reikėtų nepamiršti, kad pagal naująją tvarką darbdaviai turi pranešti Valstybinei darbo inspekcijai apie darbuotojui ar darbuotojų grupei paskelbtą prastovą, kai šalyje paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas. Pranešimo formą galima rasti inspekcijos puslapyje.

Paskelbusiems prastovas – valstybės pagalba

Tinkamai įforminus prastovas, valstybė tiesia pagalbos ranką darbdaviams – teiks subsidijas darbo vietoms išsaugoti. Šiai dienai patvirtinti subsidijos dydžiai: 70% nuo darbuotojo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 910,50 Eur bruto arba 90% nuo darbuotojo priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau nei 607 Eur bruto, paliekant darbdaviams rinktis. Subsidija bus mokama tol, kol tęsiasi ekstremali situacija ar karantinas. Tačiau reikėtų nepamiršti apie tai, kad pasinaudojus subsidiją, iš darbdavių taip pat bus reikalaujama atitinkamų įsipareigojimų, pirmiausia, išlaikant ne mažiau kaip 50% darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos. Dėl subsidijos darbdaviai turės kreiptis į Užimtumo tarnybą.

Galbūt tai nėra itin efektyvi priemonė darbdaviams, bet tai bet kuriuo atveju yra geresnis sprendimas nei darbuotojų atleidimas, todėl nepamirškite ja pasinaudoti.

Skaityti daugiau ...

AUKŠTALIPIŲ MOKYMAI

Data: 2020 m. Balandžio 28 d.

Mokymų metu sužinosite:

 1. Statybos normų ir taisyklių reikalavimus;
 2. Konstrukcijų pastatymo ir eksploatavimo taisykles;
 3. Pastolių montavimo, demontavimo tvarką;
 4. Reikalingų asmeninių apsaugos priemonių rūšis.;
 5. Po mokymų išduodamas aukštalipio darbininko arba aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas.  

Daugiau informacijos ir registracija skyrių kontaktais.

 

Skaityti daugiau ...

AUTOKRAUTUVŲ EKSPLOATAVIMO MOKYMAI

Data: 2020 m. balandžio 27 d.

MOKYMŲ METU SUŽINOSITE: 

 1. Kaip valdyti autokrautuvą su specialiais krovinių paėmimo, krovimo įtaisais; 
 2. Kaip saugiai pakrauti ir iškrauti krovinius autokrautuvu; 
 3. Techninę autokrautuvų priežiūrą bei galimų nesudėtingų gedimų šalinimą;
 4. Baigus mokymus bei sėkmingai išlaikius egzaminą, išduodamas autokrautuvo eksploatavimo pažymėjimas.

Daugiau informacijos ir registracija skyrių kontaktais.

 

Skaityti daugiau ...

KROVINIŲ KĖLIMAS RANKOMIS

Data: 2020 m. balandžio 23 d.

Mokymo programa yra skirta siekiant pagerinti darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, o ypač sumažinti riziką, kylančią iš sunkių krovinių kėlimo rankomis.

Mokymų metu darbuotojai supažindinami su pagrindiniais darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais teisės aktais, konkrečiais taisyklingo krovinių transportavimo rankomis būdais, įsipareigojimais (prieš keliant krovinį, keliant krovinį, nešant krovinį).

Daugiau informacijos ir registracija skyrių kontaktais.

Skaityti daugiau ...

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS, MOKYMAI

Data: 2020 m. balandžio 24 d.

MOKYMŲ METU:

 1. Įgysite žinių apie reikalavimus darbo vietai, cheminių medžiagų sandėliavimui, tarai, patalpoms, kuriose laikomos cheminės medžiagos;
 2. Supažindinsime su saugiais darbo su cheminėmis medžiagomis metodais, naudojamais prietaisais bei jiems keliamais reikalavimais;
 3. Po mokymų išduodamas dirbančių su cheminėmis medžiagomis pažymėjimas.  

Daugiau informacijos ir registracija skyrių kontaktais.

Skaityti daugiau ...
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt