Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS/ATSAKINGŲ ASMENŲ PARINKIMAS

Darbo tvarkos taisykles yra rengiamos specialistų ir suderinamos su įmonės vadovu. Tai pagrindinis įmonės vidaus dokumentas, kuriuo galima stiprinti darbo drausmę, užtikrinti gerą darbo kokybę, didinti jo našumą ir efektyvumą. Turint pilnas darbo tvarkos taisykles, kils mažiau ginčų ir nesusipratimų darbe, nes viskas bus patvirtinta dokumentuose.

Darbo tvarkos taisyklės nustato:
1.    Įmonės struktūrą;
2.    Įmonės veiklos organizavimą;
3.    Darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo tvarką;
4.    Darbo laiką ir atostogas;
5.    Pagrindines administracijos pareigas;
6.    Pagrindines darbuotojų teises ir pareigas;
7.    Komandiruotes;
8.    Kvalifikacijos kėlimą;
9.    Darbą su klientais;
10.  Komercines paslaptis;
11.  Materialinę atsakomybę;
12.  Įmonės švarą;
13.  Ekstremalias situacijas;
14.  Paskatinimus už gerus darbo rezultatus;
15.  Įmonės raštvedybą;
16.  Darbo drausmės pažeidimus;
17.  Nuobaudas už darbo drausmės pažeidimus.

Atsakingų asmenų parinkimas
Paskiriant atsakingus asmenis instruktavimus, dokumentų registracijas, žiniaraščių pildymus, atostogų grafikų sudarymus ir t.t. bus kontroliuojama įmonės organizacinė veikla:

  • Parengiami visi reikalingi įsakymai, protokolai, aprašymai, programos, specialiai pritaikyti tik Jūsų įmonei. Šie dokumentai įpareigoja atsakingus asmenis prisiimti atsakomybę ir užtikrinti savo įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
  • Parengiame nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencijos priemonių planą, kurį privalu atsinaujinti kiekvienais metais. Taip bus kontroliuojama kiekvieno paskirto atsakingo asmens veikla. (plano pavyzdys)

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt
Banko sąskaita LT977044060000534083
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt
Banko sąskaita LT657044060000703827
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt
Banko sąskaita LT047300010002298011
Banko kodas 73000
AB Swedbank bankas

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt
Banko sąskaita LT124010042300527729
Banko kodas 40100
AD DnB NORD bankas
 

Prisijungimas

Užsiregistruok