Kokybės ir informacijos telefonas8 700 77017

Dokumentų sąrašas

Šiame skyriuje pateikiame Jums svarbiausius dokumentus, darbo santykius ir darbų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančius teisės aktus . Daugiau dokumentų galite rasti užsiregistravę ir prisijungę prie mūsų sistemos.

Jei vis dėlto neradote reikiamos informacijos, atvykite į bet kurį mūsų padalinį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Šiauliuose arba susisiekite su mumis nurodytais kontaktais ir gaukite išsamią specialisto konsultaciją Jums svarbiais klausimais.

Dokumentai

Instrukcijos

 
  
Daugiau instrukcijų (16) (Pasiekiama registruotiems vartotojams) Prisijungti / Registruotis
 
 

Įsakymai

Įsakymai (8) (Pasiekiama tik registruotiems vartotojams) Prisijungti / Registruotis

Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai

Darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojantys teisės aktai (pagrindai)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Priėmimo rekvizitai

Oficialus šaltinis

Pastabos

1 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas 2016-09-14
Nr. XII-2603
TAR, 2016-09-19, Nr. 23709  
2 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos ĮSTATYMAS 2003-07-01
Nr. IX-1672
Žin., 2003, Nr.70-3170  
3 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ĮSTATYMAS 2003-10-14
Nr. IX-1768
Žin., 2003, Nr.102-4585  
4 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuostatų patvirtinimo“ 2009-05-12
Nr.A1-316
Žin., 2009, Nr.58-2262  
5 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ 2013-01-22
Nr.V-32

Žin., 2013, Nr.10-488

 
6 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ĮSTATYMAS  1999-06-17
Nr. VIII-1234
 Žin., 1999, Nr.60-1945  
7 Įsakymas „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” 2012-10-25
Nr.A1-457/V-961
Žin., 2012, Nr.126-6350  
8 Įsakymas „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” 1998-05-05
Nr.85/233

Žin., 1998, Nr.44-1122

 
9 Įsakymas „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo” 1999-12-22 Nr.102 Žin., 2000, Nr.3-88  Suvestinė redakcija
10 Įsakymas „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis
nuostatų patvirtinimo”
2007-11-26
Nr.A1-331
Žin., 2007, Nr.123-5055  
11 Įsakymas „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo” 2008-01-15
Nr.A1-22/D1-34
Žin., 2008, Nr.10-362  
12 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų tvarkant krovinius rankomis patvirtinimo“ 2006-10-23
Nr.A1-293/V-869
Žin., 2006, Nr.116-4417  
13 Įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo” 2001-07-24
Nr.97/406
Žin., 2001, Nr.65-2396  
14 Įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbo vietose nuostatų patvirtinimo“ 2001-06-21
Nr.80/353
Žin., 2001, Nr.56-1999  
15 Įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų” 1999-11-24 Nr.95 Žin., 1999, Nr.104-3014  
16 Nutarimas „Dėl Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašo patvirtinimo“ 2003-03-19 Nr. 340 Žin., 2003, Nr.29-1184  
17 Įsakymas „Dėl Saugaus darbo organizavimo ir darbo vietų įrengimo reikalavimų naudingųjų iškasenų gavybos įmonėse patvirtinimo “Saugaus darbo organizavimo ir darbo vietų įrengimo reikalavimai naudingųjų iškasenų gavybos atvirais ir požeminiais kasimais įmonėse ir Saugaus darbo organizavimo ir darbo vietų įrengimo reikalavimai naudingųjų iškasenų gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse 2006-04-12
Nr. A1 104/D1-186
Žin., 2006, Nr.50-1843  
18 Įsakymas „Dėl Bendrųjų saugių ir sveikų darbo sąlygų žvejybos laivuose nuostatų patirtinimo“ 1999-06-29
Nr.55/262/285
Žin., 1999, Nr.59-1940  
19 Įsakymas „Dėl Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatų patvirtinimo“ 2005-09-30
Nr.A1-262
Žin., 2005, Nr.118-4277  
20 Įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 2004-03-02
Nr.A1-55/V-91
Žin., 2004, Nr.41-1350  
21 Įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 2013-06-25
Nr.A1-301/V-640
Žin., 2013, Nr.70-3541  
22 Įsakymas „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo dirbtinės optinės spinduliuotės keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ 2007-12-14
Nr. A1-366/V-1025
Žin., 2007, Nr.136-5540  
23 Nutarimas „Dėl Saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, rengimo plano patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios” 2001-04-20 Nr.452 Žin., 2001, Nr.35-1196  
24 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ 2013-09-09
Nr.A1-502
Žin., 2013, Nr.96-4792  
25 Įsakymas "Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“ 2011-06-02
Nr.A1-266/V-575
Žin., 2011, Nr.69-3307  

Darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų, naudojimą ir priežiūrą, pavojingų darbų vykdymą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas

Priėmimo rekvizitai

Oficialus šaltinis

Pastabos
1 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ĮSTATYMAS 2000-10-03
Nr. VIII-1972

Žin., 2000,

Nr.89-2742

 
2 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ pakeitimo“

2008-09-18

Nr. 920

Žin., 2008,

Nr.111-4230

 
3 Nutarimas „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“

2008-04-24

Nr.391

Žin., 2008,

Nr.51-1891

 
4 Įsakymas „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijos formos
patvirtinimo“

2008-06-18

Nr. A1-198

Žin., 2008,

Nr.84-3366

 
5 Nutarimas „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir
potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“

2013-10-23

Nr.973

Žin.,2013,

Nr.113-5653
 
6 Įsakymas „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre,
nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“
2006-08-01
Nr.1-178

Žin., 2006,

Nr.87-3438

Suvestinė redakcija
7 Įsakymas „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų saugos
nuostatų patvirtinimo“
2010-07-14
Nr. V-227

Žin., 2010,

Nr.88-4688

Suvestinė redakcija
8 Įsakymas „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių, kuriuos jų savininkai gali pagal
sutartis perduoti administruoti juridiniams asmenims, nustatymo“
2007-12-11
Nr.A1-358

Žin., 2007,

Nr.132-5391

 
9 Įsakymas „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“

1999-09-21

Nr.316

Žin., 1999,

Nr.80-2372

 
10 Įsakymas „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų
potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“
2004-11-09
Nr.A1-246

Žin., 2004,

Nr.166-6070

 
11 Įsakymas „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų
potencialai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“
2004-12-21
Nr.4-457

Žin., 2004,

Nr.184-6801

 
12 Įsakymas „Dėl Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių būklę suteikimo“

2001-09-26

Nr.125

Žin., 2001,

Nr.85-2979

Žin., 2001,Nr.111-4050
13 Įsakymas „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę
būklę“

2001-12-06

Nr.153

Informaciniai

pranešimai,2001,

Nr.97-464

 
14 Įsakymas „Dėl Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę
suteikimo“.
2004-12-21
Nr.4-458

Informaciniai

pranešimai, 2004,

Nr. 99-914

 
15 Įsakymas „Dėl Įgaliojimo suteikimo atitikties įvertinimo procedūroms vykdyti“  2004-05-07
Nr.4-176

Žin., 2004,

Nr.79-2803

 
16 Įsakymas „Dėl Įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras paskyrimo“ 2005-05-16
Nr.4-201

Žin., 2005,

Nr.63-2250

 
17 Įsakymas „Dėl Lietuvos ir Vokietijos UAB TUVLITA Technikos kontrolės tarnybos
skyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai“ nustatytas atitikties įvertinimo
procedūras“
2011-08-16
Nr.A1-366

Žin., 2011,

Nr.104-4893

 
18 Įsakymas „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų
potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“
2010-10-11
Nr.1-291

Žin., 2010,

Nr.122-6231

 
19 Įgaliojimas „Dėl Įgaliojimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę“

2010-10-13 Nr.1

Informaciniai

pranešimai, 2010,

Nr.79(1)-959

 
20 Įgaliojimas „Dėl Įgaliojimo tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę“

2010-10-20 Nr.2

Informaciniai

pranešimai, 2010,

Nr.81(1)-1004

 
21 Įsakymas „Dėl Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių ir jų įrangos
techninę būklę suteikimo“
2010-11-26
Nr.4-873
Informaciniai pranešimai, 2010, Nr.91-1085  
22 Informacija apie Sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių
techninę būklę suteikimą
2010-11-11
Nr.A3-146

Informaciniai

pranešimai, 2010,

Nr.89

 
23 Informacija apie Sprendimą dėl įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių
techninę būklę suteikimą
2012-06-20

Informaciniai

pranešimai,2012,

Nr.49

 
24 Informacija „Apie Įgaliojimų tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę
suteikimą“.
2013-01-18

Informaciniai

pranešimai, Nr.6,

2013-01-18.

 
25 Įsakymas „Dėl Įgaliojimų suteikimo tikrinti garo ir vandens šildymo katilų ir jų
įrangos, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų bei jų įrangos techninę
būklę“
2012-06-26
Nr.1-120

Informaciniai

pranešimai,2012,

Nr.52-485

 
26 Įsakymas „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro duomenų teikimo
dokumentų tvirtinimo“.
2002-05-31 Nr.122

Žin., 2002,

Nr.56-2287

Suvestinė redakcija
27 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2009 m.
lapkričio 26 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių registravimo
laiko“ pakeitimo
2010-03-04
Nr. V-92

Žin., 2010,

Nr.29-1370

 
28 Įsakymas „Dėl Statybos ar rekonstravimo techninių projektų tikrinimo Valstybinėje
darbo inspekcijoje tvarkos aprašo“ patvirtinimo

2012-01-28

Nr. V-2

Žin., 2012,

Nr. 5-173

 
29 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektorių
dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“
2014-01-13
Nr. V-25
TAR 2014-00627  
30 Įsakymas „Dėl Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių
techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos
Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2004-12-27
Nr. A1-289

Žin., 2004,

Nr.188-7020

 
31 Įsakymas „Dėl Pavojingų medžiagų mobilių talpyklų ir jų įrangos techninės būklės
tikrinimo tvarkos nustatymo“
2005-01-24
Nr. A1-15

Žin., 2005,

Nr.14-446

 

32

Įsakymas „Dėl Mobiliųjų talpyklų, skirtų pavojingoms medžiagoms ir preparatams
vežti keliais, priežiūros laikinųjų taisyklių patvirtinimo“
2008-05-09
Nr.A1-150/3-161

Žin., 2008,

Nr.55-2103

 
33 Įsakymas „Dėl Laikinųjų pavojingų medžiagų stacionariųjų beslėgių talpyklų
priežiūros taisyklių patvirtinimo“
2008-05-30
Nr.A1-178

Žin., 2008,

Nr.64-2430 

 
34 Įsakymas „Dėl Kėlimo kranų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 2010-09-17
Nr.A1-425

Žin., 2010,

Nr.112-5717

 
35 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos
7 d. įsakymo Nr. A1-196 „Dėl Keleivinių lynų kelių saugaus naudojimo ir priežiūros
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
2008-11-17
Nr.A1-375

Žin., 2008,

Nr.136-5335

 
36 Įsakymas "Dėl Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" 2012-01-30 Nr.A1-
45

Žin., 2012,

Nr.17-788

 
37 Įsakymas „Dėl Funikulierių saugaus naudojimo ir priežiūros taisyklių DT 10-00
tvirtinimo”
2000-12-28 Nr.349 Žin., 2001, Nr.7-217  
38 Įsakymas „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 patvirtinimo” 2002-11-15 Nr.403

Žin., 2002,

Nr.115-5165 

 
39 Įsakymas „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo”  2003-10-03
Nr.4-366

Žin., 2003,

Nr.97-4363 

 
40 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
vasario 24 d. įsakymo Nr.A1-61 „Dėl Liftų naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
2008-12-08
Nr.A1-407

Žin., 2008,

Nr.144-5787

 
41 Įsakymas „Dėl Eskalatorių ir judamųjų takų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 2006-05-11
Nr.A1-147

Žin., 2006,

Nr.57-2045

 
42 Įsakymas „Dėl Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 2009-12-30
Nr.A1-707

Žin., 2010,

Nr.3-128

 
 43 Įsakymas „Dėl Mobiliųjų darbinių kėlimo platformų naudojimo ir priežiūros taisyklių
patvirtinimo“
2011-10-21
Nr.A1-454

Žin., 2011,

Nr.128-6093

 
 44 Įsakymas „Dėl Laikinųjų besiūlių dujų balionų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 2005-05-04
Nr.4-189 

Žin., 2005,

Nr.58-2033

 
 45 Įsakymas "Dėl Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių
patvirtinimo"
2012-07-05
Nr.1-128

Žin., 2012,

Nr.82-4280

 
46 Įsakymas „Dėl Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 2010-07-16
Nr.1-213

Žin., 2010,

Nr.87-4625

 
 47 Įsakymas „Dėl Magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 2014.01.28
Nr. 1-12
TAR, 2014-00692 Galioja nuo 2014-02-10
48 Įsakymas „Dėl Darbo su kriogenine įranga ir skystu azotu saugos taisyklių”  2000-12-21 Nr.362 Žin., 2000, Nr.110-3538   
 49 Įsakymas „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo
taisyklių patvirtinimo“
2007-01-09 Nr.4-6

Žin., 2007,

Nr.7-302

 
 50 Įsakymas „Dėl Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 2005-01-18 Nr.4-18

Žin., 2005,

Nr.9-300

 
 51 Įsakymas „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“
2009-06-10 Nr.1-82 

Žin., 2009,

Nr.73-2994 

 
 52 Įsakymas „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 2006-01-18 Nr.4-15

Žin., 2006,

Nr.12-428

 
 53 Įsakymas „Dėl Degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių eksploatavimo
taisyklių patvirtinimo“
2006-12-06
Nr.4-466

Žin., 2006,

Nr.137-5248

 
 54 Įsakymas „Dėl Naftos ir naftos produktų magistralinių ir jūrinių vamzdynų
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“
2007-05-25
Nr.4-207

Žin., 2007,

Nr.61-2354

 
 55 Įsakymas „Dėl Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisyklių
patvirtinimo“
2004-02-19 Nr.4-43

Žin., 2004,

Nr.33-1067 

 
 56 Įsakymas „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 2012-01-02 Nr.1-2

Žin., 2012,

Nr.3-96 

 
57 Įsakymas „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų
polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“
2008-01-09 Nr.4-6 Žin., 2008, Nr.9-320  
58 Įsakymas „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 2012-11-23
Nr.1-228

Žin., 2012,

Nr.138-7072

 
59 Įsakymas „Dėl Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 2008-07-18
Nr. 4-331 

Žin., 2008,

Nr.85-3397

 
60 Įsakymas „Dėl sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai
dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės” patvirtinimo
2001-03-09
Nr.86/146

Žin., 2001,

Nr.23-771

 
61 Įsakymas „Dėl Pasirengimo verstis prekyba suskystintomis naftos dujomis vertinimo
taisyklių patvirtinimo“
2012-09-28
Nr.1V-101

Žin.,2012,

Nr.116-5912

 
62 Įsakymas „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 2009-04-16 Nr.1-37 

Žin., 2009,

Nr.45-1766

 
63 Įsakymas „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklių
patvirtinimo”
2002-02-05 Nr.43

Žin., 2002,

Nr. 15-598

 
65 Nutarimas „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, tiekimo ir
rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
2011-10-27
Nr.1246 

Žin., 2011,

Nr.131-6227 

 
66 Įsakymas „Dėl Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 2008-01-28
Nr. 4-27

Žin., 2008,

Nr.18-656

 
67 Įsakymas "Dėl Gamtinių dujų, suskystintųjų naftos dujų ir biodujų aplinkoje
atliekamų darbų saugos taisyklių patvirtinimo“
2012-09-28
Nr.1-191

Žin., 2012,

Nr.116-5883 

 
68 Įsakymas „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo
techninių taisyklių patvirtinimo“
2012-12-21
Nr.1-273

Žin., 2012,

Nr.152-7801

 
69 Įsakymas „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 2011-12-20
Nr.1-309
Žin., 2012, Nr.2-58  
70 Įsakymas "Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo" 2010-03-30
Nr.1-100

Žin., 2010,

Nr.39-1878

Žin.,2012,

Nr.124-6254

71 Įsakymas „Dėl Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 patvirtinimo” 2000-12-22 Nr.346 Žin., 2001, Nr.3-74 Suvestinė redakcija
72 Įsakymas „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių
įrengimo taisyklių patvirtinimo“
2004-04-29
Nr.4-140/D1-232

Žin., 2004,

Nr.84-3051

 
73 Nutarimas „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“. 2002-09-03
Nr.1386
Žin., 2002,
Nr.87-3751
 
74 Lietuvos Respublikos žemės gelmių ĮSTATYMAS  1995-07-05
Nr. I-1034

Žin., 1995,

Nr.63-1582

 
75 Įsakymas „Dėl Naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenius) išteklių ir žemės
gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“
2005-09-05
Nr.1-107 

Žin., 2005,

Nr.109-3996 

 
76 Įsakymas „Dėl Sprogmenų gamybos saugos taisyklių patvirtinimo” 2003-12-31
Nr.1A-54

Žin., 2004,

Nr.22-692

 
77 Įsakymas „Dėl Sprogdinimo darbų saugos reikalavimų patvirtinimo” 2003-12-24
Nr.A1-216 

Žin., 2004,

Nr.13-393 

 
78 Nutarimas „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 1992-05-12Nr.343 

Žin., 1992,

Nr.22-652 

 
79 Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96  1996-11-25 Nr.208 

Žin., 1996, 

Nr.116-2733

DT 1-96 priedai
80 Įsakymas „Dėl Narų darbų bendrųjų saugos taisyklių patvirtinimo“  2003-02-10 Nr.3-57 

Žin., 2003,

Nr.42-1956

 
81 Įsakymas „Dėl Darbų saugos laivuose bendrųjų taisyklių patvirtinimo”  2001-06-29 Nr.216

Žin., 2001,

Nr.111-4047

Žin.,2004, Nr. 52-1769
82 Įsakymas „Dėl Laivų ir jų įgulų atitikties tarptautiniams reikalavimams dėl darbo
jūrų laivyboje vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-10-07
Nr.3-518/A1-
563/V-923 

Žin., 2013,

Nr.107-5312

 
83 Įsakymas „Dėl Saugos reikalavimų žvejybos laivams, kurių ilgis 24 m ir daugiau,
patvirtinimo“
2004-04-23
Nr. V-64

Žin., 2004,

Nr.92-3388

 
84 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1997 m. liepos 7 d. įsakymo
Nr. 264 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
2007-02-13 Nr.3-55 

Žin., 2007,

Nr.22-853

 
85 Įsakymas „Dėl Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų, dirbančių su muitinės laivu,
darbo nuostatų, Muitinės narų grupės darbo organizavimo nuostatų ir Muitinės narų
darbų saugos taisyklių patvirtinimo“ 
2008-03-17
Nr.1B-190 

Žin., 2008,

Nr.35- 1268

 
86 Nutarimas „Dėl Asbesto šalinimo programos patvirtinimo“  2008-04-17 Nr. 351

Žin., 2008,

Nr.48-1777

 
87 Įsakymas „Dėl Darbo su asbestu nuostatų tvirtinimo“ 2004-07-16
Nr.A1-184/V-546

Žin., 2004,

Nr.116-4342

 
88 Įsakymas „Dėl Išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos 2009-2013
metais vykdymo aprašo patvirtinimo“ 
2009-02-20
Nr. V-118

Žin., 2009,

Nr.24-945 

 
89 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimo
Nr.1163 „Dėl Asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo
ribojimo” dalinio pakeitimo” Asbesto ir jo turinčių gaminių naudojimo ribojimo ir
taršos prevencijos programa
2002-01-24 Nr.102 Žin., 2002, Nr.9-311  
90 Įsakymas „Dėl Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2009-05-11
Nr. D1-267 

Žin., 2009,

Nr.61-2437

 
91 Įsakymas „Dėl Kompetencijos reikalavimų įmonėms, vykdančioms statinių, turinčių
konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus, aprašo
patvirtinimo“
2005-07-12
Nr.A1-199

Žin., 2005,

Nr.86-3247

 
92 Įsakymas „Dėl Elektrostatinio lauko stiprio leidžiamų lygių nustatymo darbo vietose
taisyklių patvirtinimo”
2001-01-18 Nr.28

Žin., 2001,

Nr.10-302

 
93 Įsakymas „Dėl Biocidų stebėsenos (monitoringo) ataskaitų teikimo Europos Bendrijų
Komisijai taisyklių patvirtinimo“
2006-02-01
Nr. V-85

Žin., 2006,

Nr.18-635

 
94 Įsakymas „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ 2002-08-14 Nr.421

Žin., 2002,

Nr.87-3760

 
95 Įsakymas „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ 2002-07-08 Nr.358

Žin., 2002,

Nr.79-3361

 
96 Nutarimas „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr.528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“
2013-07-24
Nr.686

Žin., 2013,

Nr. 83-4168

 
97 Įsakymas „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių
patvirtinimo“
2012-09-26
Nr. V-904

Žin., 2012,

Nr.114-5786

 
98 Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.115 dėl darbuotojų apsaugos nuo
jonizuojančiosios spinduliuotės
960-06-22

Žin., 2012,

Nr.149-7629

Ratifikuota 2012-12-04
99 Įsakymas „Dėl Asmeninių apsauginių priemonių naudojimo dirbant su
jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių”
2003-06-16 Nr.16

Žin., 2003,

Nr.60- 2749

 
100 Įsakymas „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo
taisyklių patvirtinimo”
2003-09-26 Nr.473

Žin., 2003,

Nr.99-4469

 
101 Įsakymas „Dėl Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų
patvirtinimo“
2005-07-15
Nr. V-592/A1-210

Žin., 2005, Nr.95-3536

 
102 Įsakymas „Dėl Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų
patvirtinimo“
2005-08-24
Nr. V-699/ A1-241

Žin., 2005, Nr.105-3897

 

Neblaivumo prevencija reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr.

Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Nutarimas „Dėl Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui
stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“
2004-09-06
Nr.1135

Žin., 2004,

Nr.137-4986

 
2 Įsakymas „Dėl Neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų
atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse,
įstaigose, organizacijose“
2013-01-15
Nr. V-18

Žin., 2013,

Nr.12-591

 
3 Įsakymas „Dėl Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo
psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų patvirtinimo“
2008-05-07
Nr. V-132/

Žin., 2008,

Nr.55-2113

 
4 Nutarimas „Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo
(girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“
2006-05-12 Nr.452

Žin., 2006,

Nr.56-2000

 
5 Įsakymas „Dėl Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo
psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo
metodikų patvirtinimo“
2006-06-20
Nr. V-505

Žin., 2006,

Nr.71-2641

Žin., 2006, Nr.77-3019
6 Įsakymas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos
priemonių diegimo Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose
rekomendacijų“
2008-05-26
Nr. V 150

Žin., 2008,

Nr.62-2372

Suvestinė redakcija
7 Įsakymas „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo
higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir
narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“
2008-01-28
Nr. V-69

Žin., 2008,

Nr.14-490

Žin.,2009, Nr.151-6799

Žin., 2009, Nr.87-3718

Nelaimingų atsitikimų ir avarijų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Nutarimas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo”
Darbo inspektoriaus pranešimas (forma VDI - DIP - 04) Forma N-1, Forma N-2
2004-09-02 Nr.1118

Žin., 2004,

Nr.136-4945

 
2 Įsakymas „Dėl Nelaimingų atsitikimų tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir
nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodinių nurodymų
tvirtinimo“
2012-08-10 Nr.V-
241

Žin., 2012,

Nr.96-4945

Suvestinė redakcija
3 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 349/2011,kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės
sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe nuostatos dėl nelaimingų atsitikimų darbe
statistikos
2011-04-11

Eur-Lex,

OLL97,20110412

 
4 Įsakymas „Dėl Ekspertizių skyrimo, tiriant nelaimingus atsitikimus darbe ar
profesines ligas, tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-03-19
Nr.V-99

Žin., 2013,

Nr.32-1582

 
5 Įsakymas „Dėl Sunkių traumų klasifikacinių požymių”. 2001-07-18 Nr.397

Žin., 2001

Nr.64-2377

 
6 Įsakymas „Dėl priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti pramonės, statybos,
žemės ir miškų ūkio bei transporto įmonėse“
1996-08-09 Nr.102

Žin., 1996,

Nr.79-1904

 
7 Įsakymas „Dėl Nelaimingų atsitikimų tarnyboje, nelaimingų atsitikimų, susijusių su
tarnyba, nelaimingų atsitikimų vykstant į tarnybą ar grįžtant iš jos, taip pat
nelaimingų atsitikimų profesinio ar įvadinio mokymo metu tyrimo ir apskaitos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2007-11-30
Nr.1V-418

Žin., 2007,

Nr.128-5231

 
8 Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įstatymas
1999-12- 23, Nr.
VIII-1509

Žin., 1999,

Nr.110-3207

 
9 Nutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“
2005-12-20 Nr.1368

Žin., 2005,

Nr.149-437

 
10 Nutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“
2006-12-16 Nr.8-4

Žin., 2009,

Nr.154-7007

 
11 Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų
profesine liga laikinasis ĮSTATYMAS
1997-07-01
Nr. VIII-366

Žin., 1997,

Nr.67-656

 
12 Įsakymas „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ 2007-10-31
Nr. DĮ-226

Žin., 2007,

Nr.119-877

 
13 Nutarimas „Dėl LR Vyriausybės 1995 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr.696 „Dėl
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“ pakeitimo“
2003-03-27 Nr.377

Žin., 2005,

Nr.152-5599

 
14 Nutarimas „Dėl Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai,
panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2005-12-23
Nr.1422

Žin., 2005,

Nr.152-5599

 
15 Nutarimas „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą”
1999-12-31
Nr.1528
Žin., 2000, Nr.2-44  
16 Įsakymas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių,
kurioms įgyvendinti gali būti naudojamos Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto lėšos, krypčių sąrašo patvirtinimo“
2006-01-12
Nr.A1-15/V-30
Žin., 2006, Nr.6-223 Žin.,2007, Nr.101-4119
17 Įsakymas „Dėl Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar)
mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir
įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ (išrašas)
2006-04-20
Nr. V-169
Žin., 2006, Nr.49-
1789
Žin., 2008, Nr.42-1595
18 Įsakymas „Dėl Formos NKD-VDI-F1 patvirtinimo“ 2011-06-16
Nr.T1-165
Žin., 2011, Nr.76-
3706
 
19 Įsakymas „Dėl Profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų, transporto priemonių
vairuotojų mėgėjų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais, nelaimingų
atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti
pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo”
1998-09-21 Nr.530 Žin., 1998, Nr.84-
2364
 
20 Nutarimas „Dėl Profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių
vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar
ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją
pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos
šiais klausimais nustatymo“
2003-05-14 Nr.590 Žin., 2003, Nr.48-
2123
 
21 Įsakymas „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatų patvirtinimo“ 2006-08-04
Nr. A1-232/4-306
Žin., 2006, Nr.88-
3481
 
22 Nutarimas „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir
pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų
pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“
Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai
2004-08-17 Nr.966 Žin., 2004, Nr.130-
4649
 
23 Įsakymas „Dėl Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodinių
rekomendacijų patvirtinimo“
2010-03-15 Nr. 1-
81
Žin., 2010, Nr.33-
1595
 
24 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingų objektų tikrinimo programos
patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.
Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programą.
2011-10-17
Nr.1-285
Žin., 2011, Nr.127-
6023
 
25 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų
medžiagų kiekiai prilygsta nustatytųjų kvalifikacinių kiekių I ir II lygiui ar jį viršija,
tikrinimo 2014 metais grafiko patvirtinimo“
2013-12-16
Nr.1-304
Žin., 2013, Nr.134-
6869
 
26 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl 1992 metų Konvencijos dėl tarpvalstybinio
pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo“
2000-09-12
Nr. VIII-1916
Žin., 2000, Nr.94-
2915
 
27 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 1992 metų Konvencijos dėl tarpvalstybinio
pramoninių avarijų poveikio ratifikavimo“ 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
2004-10-26
Nr. IX-2508
Žin., 2004, Nr.163-
5946
 
28 Nutarimas „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo” 2006-03-09 Nr.241 Žin., 2006, Nr.29-
1004
 
29 Įsakymas „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi
organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir
ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą,
patvirtinimo“
2010-04-19
Nr. 1-134
Žin., 2010, Nr.46-
2236
 
30 Įsakymas „Dėl Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo
kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo“
2008-07-31
Nr. V-719
Žin., 2008, Nr.91-
3655
 
31 Įsakymas „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų (įmonių) ir
ligonių personalo asmeninių apsaugos priemonių, skirtų dirbti esant ekstremaliai
situacijai, sąrašų patvirtinimo“
2009-02-20
Nr. V-124

Žin., 2009,

Nr.24-948

 
32 Įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, vykdančių savo funkcijas
cheminio užteršimo atvejais, rekomenduojamų asmeninių apsaugos priemonių ir
naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo“
2009-04-15
Nr. V-274
Žin., 2009, Nr.46-
1861
 
33 Įsakymas „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, kurios atliekamos cheminio
užteršimo atvejais, sąrašo patvirtinimo“
2011-10-20
Nr.V-775
Žin., 2011, Nr. 129-
6135
Žin., 2013, Nr.82-4098
34 Įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų asmeninių apsauginių
priemonių, dėvimų teikiant paslaugas, sergantiems ypač pavojingomis
užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir naudojimosi jomis taisyklių patvirtinimo”
2002-04-23 Nr.186 Žin., 2002, Nr.45-
1734
 
35 Įsakymas „Dėl Prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar)
mažinimu, pirkimų, organizuojamų vykdytojų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, tvarkos aprašo ir
Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių finansavimo ir
įgyvendinimo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ (išrašas)
2006-04-20
Nr. V-169
Žin., 2006, Nr.49-
1789
Žin., 2008, Nr.42-1595

Profesinių ligų tyrimą ir prevenciją reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Nutarimas „Dėl Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ 2004-04-28 Nr.487

Žin., 2004,

Nr. 69-2398

 
2 Įsakymas „Dėl Profesinių ligų priežasčių tyrimo reglamento patvirtinimo“ 2004-10-01
Nr.1-269/V-125

Žin., 2004,

Nr.151-5522

 Suvestinė redakcija
3 Nutarimas „Dėl Profesinių ligų sąrašo ir Valstybinio profesinių ligų registro bei jo
nuostatų“
1994-11-30
Nr.1198

Žin., 1994,

Nr.94-1845

 
4 Įsakymas „Dėl Profesinių ligų nustatymo kriterijų patvirtinimo“ 2007-12-29
Nr. V-1087
Žin., 2008, Nr.4-147  
5 Lietuvos Respublikos Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio
draudimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
2003-11-11
Nr. IX-1819

Žin., 2003,

Nr.114-5114

 
6 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ĮSTATYMAS 1996-05-21
Nr. I-1343

Žin., 1996,

Nr.55-1287

 
7 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros ĮSTATYMAS 2002-05-16
Nr. IX-886

Žin., 2002,

Nr.56-2225

 
8 Įsakymas „Dėl Informacijos, susijusios su žmonių apsinuodijimais ir jų specifine
profilaktika, kaupimo ir teikimo“
2003-10-08
Nr. V-597

Žin., 2003,

Nr.99-4459

Žin., 2010, Nr.51-2516
9 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu
registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo “
2007-09-11 Nr. 968

Žin., 2007,

Nr.100-074

 
10 Nutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodikos patvirtinimo“
2005-12-20 Nr.1368

Žin., 2005,

Nr.149-437

 
11 Nutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“
2006-12-14 Nr. 5-
31

Žin., 2006, Nr.143-
5454

Žin., 2009, Nr.66-2643
12 Įsakymas „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nuostatų patvirtinimo” 2008-01-16
Nr. V-37

Žin., 2008, Nr.14-
479

 
13 Įsakymas „Dėl Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos patvirtinimo“ 2008-03-06
Nr. V-180

Žin., 2008, Nr.32-
1122

Žin., 2011, Nr.33-1572
14 Įsakymas „Dėl Asbesto skaidulų koncentracijos ore matavimo metodinių nurodymų
patvirtinimo“
2006-01-13
Nr. V-34

Žin., 2006, Nr.13-
461

 
15 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544
„Dėl Darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto
pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų
ligų, sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ pakeitimo“
2002-07-16
Nr.1145

Žin., 2002, Nr.73-
3127

 
16 Įsakymas „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” 2000-05-31 Nr.301

Žin., 2000, Nr.47-
1365

Žin., 2011, Nr.29-1370
17 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr.
652 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ Visuomenės sveikatos saugos ekspertizės atlikimo tvarkos aprašas
2008-10-29
Nr. 1070

Žin., 2008, Nr.126-
4798

 
18 Įsakymas „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant
pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios
pagalbos rinkinių”
2003-07-11
Nr. V-450

Žin., 2003, Nr.79-
3605

Žin., 2008, Nr.22-817
19 Įsakymas „Dėl Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių
medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų
sąrašo patvirtinimo“
2003-12-24
Nr. V-769

Žin., 2004, Nr.7-
157

 
20 Įsakymas „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir
pareigybių sąrašo patvirtinimo“
2004-10-14
Nr. V-716

Žin., 2004, Nr.155-
5664

 

Darbuotojų mokymą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Įsakymas „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais
bendrųjų nuostatų patvirtinimo“
2013-12-31
Nr. A1-724/ V-1284
TAR 2014-00044  
2 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-01-09
Nr.A1-8
Žin., 2013, Nr.4-142  
3 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos srities mokymo programų rengimo,
atnaujinimo (keitimo) organizavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-04-05
Nr. V-139
Žin., 2013, Nr. 37-1822  
4 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2011-12-09
Nr. V-305
Žin.,2011,Nr.155-7381 Suvestinė redakcija
5 Įsakymas „Dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų,
darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2012-08-10
Nr.V-240

Žin., 2012,

Nr.96-4944

 
6 Nutarimas „Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos
srities privalomojo tikrinimo tvarkos aprašo ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo
darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo), sąrašo
patvirtinimo“
2013-02-06 Nr. 122

Žin., 2013,

Nr.17-827

 
7 Įsakymas „Dėl Darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens
pakartotinio darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo tvarkos
patvirtinimo“
2004-11-26
Nr.1-327

Žin., 2004,

Nr.173-6425

Suvestinė redakcija
8 Įsakymas „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams
aprašo patvirtinimo“
2010-07-15
Nr.A1-342

Žin., 2010, Nr.86-
4574

 
9 Įsakymas „Dėl Profesinės sveikatos specialistų, galinčių dirbti įmonėse, kvalifikacinių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“
2008-04-08 Nr. V-
271

Žin., 2008, Nr.43-
1610

 
10 Įsakymas „Dėl Statybos saugos ir sveikatos koordinatorių mokymo ir žinių tikrinimo
tvarkos patvirtinimo“
2004-01-07
Nr.D1-1/A1-5

Žin., 2004, Nr. 8-
203

 
11 Nutarimas „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ 2004-06-29 Nr.822

Žin., 2004, Nr.103-
3797

 
12 Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo ĮSTATYMAS 1997-10-14
Nr,VIII -450

Žin., 1997, Nr.98-
2478

 
13 Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo ĮSTATYMAS 2008-04-03
Nr. X-1478

Žin., 2008, Nr.47-
1747

 
14 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų
pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“
2008-06-18 Nr.637

Žin., 2008, Nr.75-
2959

 
15 Nutarimas „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ 2010-05-04 Nr. 535

Žin., 2010, Nr.56-
2761

 
16 Įsakymas „Dėl Socialinio darbuotojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint
dirbti pagal socialinio darbuotojo profesiją ar laikinai arba vienkartinai teikti
socialinio darbuotojo paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
2008-10-24
Nr. V (12)-245

Žin., 2008, Nr.126-
4828

 
17 Įsakymas „Dėl Pažymos apie profesinės patirties trukmę, kai profesija ar profesinė
veikla nėra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje, tačiau reglamentuojama
priimančioje valstybėje narėje, formos ir jos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2008-10-07
Nr. A1-335

Žin., 2008, Nr.119-
4516

 
18 Įsakymas „Dėl Profesinio rengimo standartų patvirtinimo“ 2007-10-08
Nr. ISAK-1970/A1-
279

Žin., 2007, Nr.107-
4383

 
19 Įsakymas „Dėl Profesinio rengimo standartų patvirtinimo“. Kelių statybos ir priežiūros
darbuotojo rengimo standartas.
2008-02-20
Nr. ISAK-420/A1-
60
Žin., 2008, Nr.25-931  

Techniniai reglamentai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Įsakymas „Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 03 06 įsakymo Nr. 28 „Dėl
techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ pakeitimo“.
2007-12-05
Nr. A1-350

Žin., 2007,

Nr.129-5249

 
2 Įsakymas „Dėl įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame
reglamente „Mašinų sauga”, paskyrimo“
2004-02-02
Nr.A1-28
Žin., 2004, Nr.22-670

Žin.,2004, Nr.84-3058

Žin.,2005,Nr.111-4063

Žin.,2007,Nr. 36-1325 

3 Įsakymas „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos paskyrimo atlikti
atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame reglamente „Mašinų sauga”
2005-03-10
Nr.A1-72

Žin., 2005,

Nr.36-1188

 
4 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas „Dėl Cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių
medžiagų agentūrą ir iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB“ 
2006-12-18 Eur-Lex,32006R1907  
5 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP) „Dėl
Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies
keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“
2008-12-16 Eur-Lex, 32008R1272  
6 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008 nustatantis su gaminių
prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis
Reglamentą (EEB) Nr. 339/93
2008-07-09 Eur-Lex, 32008R0765  
7 Nutarimas „Dėl Laisvo prekių judėjimo ir pasikeitimo informacija apie nacionalines
priemones užtikrinimo“
2003-10-09
Nr. 1252
Žin., 2005, Nr.151-5544  
8 Įsakymas „Dėl Techninio reglamento „Liftai” patvirtinimo” Techninis reglamentas
„Liftai”
1999-12-28 Nr.106 Žin., 2000, Nr.28-
785
TAR 2014-00157
9 Įsakymas „Dėl Įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame
reglamente „Liftai”, paskyrimo”
2004-02-02
Nr.A1-29
Žin., 2004, Nr.22-
671
 
10 Įsakymas „Dėl Įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras paskyrimo“ 2005-05-16
Nr.4-201
Žin., 2005, Nr.63-
2250
 
11 Įsakymas „Dėl Techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės”
patvirtinimo”
2000-07-03 Nr.69 Žin., 2000, Nr.65-
1967
Žin., 2013, Nr.77-3907
12 Įsakymas „Dėl Įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame
reglamente „Asmeninės apsauginės priemonės”, paskyrimo“
2013-10-28
Nr.A1-595
Žin., 2013, Nr.114-
5710
 
13 Įsakymas „Dėl Įstaigos atlikti atitikties įvertinimo procedūras, nustatytas techniniame
reglamente „Asmeninės apsauginės priemonės“, paskyrimo“
2005-03-22
Nr.A1-81

Žin., 2005,

Nr.39-1273

 
14 Įsakymas „Dėl ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr.432 „Dėl įrangos ir
apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento
tvirtinimo” dalinio pakeitimo”
2002-05-31 Nr.184

Žin., 2002,

Nr.56-2279

 
15 Įsakymas „Dėl Gabenamųjų slėginių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo” 2011-07-07
Nr.4-472

Žin., 2011,

Nr.88-4224

 
16 Įsakymas „Dėl Techninio reglamento „Keleiviniai lynų keliai” patvirtinimo“ 2002-10-25
Nr.1750

Žin., 2002,

Nr.108-4801

 
17 Įsakymas „Dėl Techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir
ženklinimas” patvirtinimo”
2000-12-28
Nr.113

Žin., 2001, Nr.3-57

 
18 Įsakymas „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ 2006-12-15
Nr.1V-1328

Žin., 2006, Nr.138-
5286

 
19 Įsakymas „Dėl ūkio ministro ir Standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio
19 d. įsakymo Nr.351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento
patvirtinimo” dalinio pakeitimo
2001-06-20
Nr.200/57

Žin., 2001, Nr.54-
1932

 
20 Įsakymas „Dėl ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr.431 „Dėl Paprastų
slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo” dalinio pakeitimo, 2000 m. liepos 4 d.
įsakymo Nr.241 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999m. gruodžio 27 d. įsakymo
Nr. 431 „Dėl paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo” dalinio
pakeitimo” pripažinimo netekusiu galios ir dėl įstaigos atitikčiai įvertinti paskyrimo
2001-06-20 Nr.199

Žin., 2001, Nr.54-
1931

 
21 Įsakymas „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo” 2000-10-06 Nr.349

Žin.,2000, Nr.88-
2726

 
22 Nutarimas „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir
atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“
1999-05-20 Nr.617

Žin., 1999, Nr. 45-
1446

 
23 Įsakymas „Dėl Darniųjų Lietuvos standartų sąrašo skelbimo“ 2014-01-28 Nr.V-8

TAR 2014-00621

 
24 Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos SUSITARIMAS, nustatantis informacijos
apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles pateikimo
tvarką
2004-02-26

Žin., 2004, Nr. 53-
1793

 
25 Įsakymas „Dėl Ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 449 „Dėl Dujas
deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“
2003-12-22
Nr.4-480

Žin., 2003, Nr.124-
5644;

Žin., 2005,Nr. 72-2632
26 Įsakymas „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą,
techninio reglamento tvirtinimo”
2002-02-11 Nr.45

Žin., 2002, Nr.115-
5164

 
27 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr.
433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“
2010-05-27
Nr.4-419

Žin., 2010, Nr.65-
3262

 

Statybos techniniai reglamentai, reglamentuojantys statinių projektavimo, priežiūros, statybos darbų saugų vykdymą, atitikties vertinimą, naudojimo saugą bei statybos užbaigimą

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai
statybos techniniai dokumentai” patvirtinimo” pakeitimo“
2007-12-06
Nr.D1-665

Žin., 2007,

Nr.131-5326

 
2 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“
patvirtinimo 
2013-10-18
Nr.D1-772

Žin., 2013,

Nr.111-5528

Žin.,2013,

Nr.132-6753

3 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys” patvirtinimo“
2002-12-05 Nr.622

Žin., 2002,

Nr.119-5372

Žin.,2013,Nr.94-4715
4 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių
klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo”
2003-06-11 Nr.289

Žin., 2003,

Nr.58-2611

 
5 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių
tyrimai“ patvirtinimo“
2005-12-13
Nr.D1-603
Žin., 2006, Nr.1-5   
6 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio
projektavimas“ patvirtinimo“ 
2010-09-27
Nr.D1-808

Žin., 2010,

Nr.115-5902

TAR 2014-00198
7 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto
ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“
2002-04-30 Nr.214

Žin., 2002,

Nr.55-2200

 
8 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 "Statybą leidžiantys dokumentai"
patvirtinimo“
2010-09-27
Nr.D1-826

Žin., 2010,

Nr.116-5944

 
9 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“
patvirtinimo“
2005-12-21
Nr. D1-629

Žin., 2005, Nr.151-
5569

 
10 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai”
patvirtinimo”
2002-04-30 Nr.211

Žin.,2002, Nr.54-
2150

Žin.,2013,Nr.131-6709
11 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto
vykdymo priežiūros tvarkos aprašo“ patvirtinimo“
2007-10-26
Nr.D1-542

Žin., 2007, Nr.112-
4588

 
12 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos
techninė priežiūra“ patvirtinimo“
2002-04-15 Nr.179

Žin., 2002, Nr.43-
1638

Žin.,2013,Nr.119-6011
13 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos
tyrimas ir likvidavimas” patvirtinimo”
2002-05-07 Nr.232

Žin., 2002, Nr.55-
2209

Žin., 2012, Nr.1-23
14 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 "Statybos užbaigimas"
patvirtinimo“
2010-09-28
Nr.D1-828

Žin., 2010, Nr.116-
5947

Žin.,2013,Nr.128-6548

Žin.,2013,Nr.137-6945

15 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės
priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams,
statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos
aprašas“ patvirtinimo“
2004-06-21
Nr.D1-347

Žin., 2004, Nr.98-
3658

 
16 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos
pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai
reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“
2011-12-28
Nr. D1-1034

Žin.,2012, Nr.3-77

TAR 2014-00726
17 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01 (1):2005 „Esminis statinio
reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ patvirtinimo“
2005-09-21
Nr.D1-455

Žin., 2005, Nr.115-
4195

 
18 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio
reikalavimai. Naudojimo sauga patvirtinimo“
2007-12-27
Nr.D1-706

Žin., 2008, Nr.1-34

 
19 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo
žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ patvirtinimo“
2009-11-17
Nr.D1-693

Žin., 2009, Nr.138-
6095

 
20 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir
sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ patvirtinimo“
2005-06-17
Nr.D1-309

Žin., 2005,

Nr.80-2908

 
21 Įsakymas „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir
oro kondicionavimas“ patvirtinimo“
2005-06-09
Nr.D1-289
Žin., 2005, Nr.75-2729 Žin.,2013,Nr.128-6543

Kiti darbuotojų saugą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2001-07-05
Nr. IX-427

Žin., 2001,

Nr.64-2324

 
2 Nutarimas „Dėl Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimo Nr. 439 „Dėl
Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos patvirtinimo“
pakeitimo“ 
2004-12-03
Nr.1571

Žin., 2004,

Nr.177-6547 

 
3 Įsakymas „Dėl Paslaugų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos
aprašo, sprendimo dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo ir sprendimo leisti teikti
paslaugą, kurią laikinai buvo uždrausta teikti, formų patvirtinimo“
2013-01-28 Nr.V-
88

Žin., 2013,

Nr.14-702

 
4 Nutarimas „Dėl Gamintojų, platintojų ir paslaugų teikėjų pranešimų teikimo apie
pavojingus gaminius ir paslaugas taisyklių patvirtinimo“
2009-11-25
Nr.1-175

Žin., 2009,

Nr.143-6325 

 
5 Nutarimas „Dėl Valstybinės produktų saugos ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo
tvarkos patvirtinimo“ 
2001-09-21
Nr.1150

Žin., 2001,

Nr.83-2888 

 
6 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo „Dėl
Institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus,
paskyrimo” pakeitimo”
2002-06-19 Nr.926

Žin., 2002,

Nr.64-2588 

 
7 Įsakymas „Dėl Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius
taisyklių patvirtinimo.
2010-05-14 Nr.1-62

Žin., 2010,

Nr.58-2871

 
8 Nutarimas „Dėl importuojamų prekių tikrinimo siekiant nustatyti, ar jos atitinka
prekių saugos reikalavimus”
2003-10-09
Nr.1253

Žin., 2003,

Nr.97-346

 
9 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų ĮSTATYMAS 2006-05-25
Nr. X-615

Žin., 2006, Nr.65-
2381

 
10 Įsakymas „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2008-07-02
Nr. D1-360

Žin., 2008,

Nr.77-3049

 
11 Nutarimas „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymą”
2000-10-26
Nr.1273

Žin., 2000, Nr.91-
2833

 
12 Įsakymas „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo
tvarkos”
2000-12-19
Nr.532/742

Žin., 2001, Nr.16-
509

 
13 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 200 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr.532/742 „Dėl Pavojingų cheminių
medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos” pakeitimo”
2002-06-27
Nr.345/313

Žin., 2002, Nr.81-
3501

 
14 Įsakymas „Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2008-07-02
Nr.D1-360

Žin., 2008,

Nr.77-3049

 
15 Įsakymas „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei
pakavimo tvarkos”
2002-11-19 Nr.599

Žin., 2002,

Nr.115-5161

 
16 Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus
vandenų transportu ĮSTATYMAS
2001-12-11
Nr. IX-636

Žin., 2001, Nr.111-
4022

 
17 Įsakymas „Dėl Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse,
kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo”
2002-07-04
Nr.3-343

Žin., 2002, Nr.70-
2949

 
18 Nutarimas „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių keliais Lietuvos
Respublikoje“
2000-03-23 Nr.337

Žin., 2000, Nr.26-
694

 
19 Įsakymas „Dėl Specialiųjų pavojingų krovinių vežimo 1520 milimetrų pločio vėžės
geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimų
patvirtinimo“
2012-10-29
Nr.V-769

Žin., 2012, Nr.126-
6369

 
20 Lietuvos Respublikos 1957 metų Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio
vežimo keliais (ADR) ratifikavimo ĮSTATYMAS
1998-12-16
Nr. VIII-788

Žin., 1998, Nr.106-
2930

 
21 Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) ir jos
pasirašymo protokolas
1957-09-30

Žin., 1998,
Nr.106(1)-2931

Žin., 2007, Nr.77-3057
22 Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) B priedo „Vienodosios tarptautinio
krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklės (CIM)“
I priedas „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“
1980-05-09

Žin., 2006, 95-3725

 
23 Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) CIV (A), CIM (B), RID (C),
CUV (D) priedai
2007-01-03

Žin., 2008, Nr.1-1

 
24 Dėl 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF)
pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolo ratifikavimo ĮSTATYMAS
2003-07-03
Nr. IX-1683

Žin., 2003, Nr. 97-
4313

 
25 Įsakymas „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių
T DVAER 12 patviritnimo“
2012-04-16
Nr.V-87

Žin., 2012,

Nr.46-2277

Žin., 2013, Nr.50-2531
26 Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS 2011-03-24
Nr. XI-1299

Žin., 2011,

Nr.40-1919

 
27 Įsakymas „Dėl Atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų, laboratorijų
sertifikacijos įstaigų) plėtros programos įgyvendinimo”
2001-06-27 Nr.81

Žin., 2001,

Nr.58-2102

 
28 Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos
pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, protokolas dėl pramonės gaminių
atitikties įvertinimo ir pripažinimo (EBAP)
2002-05-21

Žin., 2002,

Nr.75-3220

 
29 Nutarimas „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir
paskelbimo (notifikavimo) taisyklių patvirtinimo“
2006-07-04 Nr. 674

Žin., 2006,

Nr.77-2985

 
30 Įsakymas „Dėl 1995 m. birželio 29 d. įsakymo Nr.160/144 „Dėl Buitinių bei bendrojo
naudojimo elektroninių aparatų privalomojo saugos atitikties sertifikavimo” dalinio
pakeitimo”
1999-03-09 Nr.95

Žin., 1999,

Nr.25-720

 
31 Lietuvos Respublikos radiacinės saugos ĮSTATYMAS 1999-01-12
Nr. VIII-1019

Žin., 1999, Nr.11-239

 
32 Įsakymas „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla
su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo
verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo
tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“
2011-11-28 Nr.82V

Žin., 2011, Nr.149-
7014

 

33

Įsakymas „Dėl radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos
centre tvarkos aprašo patvirtinimo“
2011-10-28 Nr.74V

Žin., 2011, Nr.131-
6261

 
34 Lietuvos Respublikos statybos ĮSTATYMAS 1996-03-19
Nr. I-1240

Žin., 1996, Nr.32-
788

 
35 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo” 2002-02-26 Nr. 280

Žin., 2002, Nr.22-
819

 
36 Nutarimas „Dėl Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo
sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“
2004-10-21
Nr.1316

Žin., 2004, Nr.156-
5701

 
37 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo ĮSTATYMAS 2003-06-10 Nr.
VIII-787

Žin., 1998, Nr.61-
1726

 
38 Įsakymas „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” 2002-06-27 Nr.348

Žin., 2002, Nr.81-
3503

 
39 Lietuvos Respublikos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ĮSTATYMAS 1999-05-20
Nr. VIII-1190

Žin., 1999, Nr.50-
1600

 
40 Lietuvos Respublikos Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo
pakeitimo ĮSTATYMAS
2009-12-22
Nr.XI-621
Žin., 2010, Nr.1-29  
41 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos
kontrolės įstatymo įgyvendinimo ir įgaliojimų suteikimo“
2010-05-26 Nr.636

Žin., 2002,

Nr.112-5016

 
42 Nutarimas „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“ 2003-04-29 Nr.553

Žin., 2003,

Nr.42-1953

 
43 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr.
2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, prekybos, importo, eksporto,
įvežimo, išvežimo, 4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų pirotechnikos
priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo”
2002-12-21
Nr.2063

Žin., 2002,

Nr.124-5638

 
44 Įsakymas „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės atlikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2010-06-28
Nr.1-187

Žin., 2010,

Nr.76-3910

 
45 Įsakymas „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių atitikties esminiams saugos
reikalavimams įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2010-06-28
Nr.1-188

Žin., 2010,

Nr.76-3911

2013, Nr.93-4685
46 Įsakymas „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ 2010-06-30
Nr.5-V-547

Žin., 2010,

Nr.81-4260

 
47 Lietuvos Respublikos Sprogmenų apyvartos kontrolės Į S T A T YM A S 2003-01-28
Nr. IX-1315

Žin., 2003,

Nr.17-701

 
48 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo
įgyvendinimo
2003-08-26
Nr.1084

Žin.,2003,

Nr.83-3800

 
49 Nutarimas „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių
patvirtinimo“
2013-04-30 Nr.387

Žin., 2013,

Nr.47-2341

 
50 Nutarimas "Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo" 2013-04-30,Nr..385

Žin., 2013,

Nr..47-2339

 
51 Įsakymas „Dėl Sprogmenų apskaitos tvarkos patvirtinimo“ 2003-09-09
Nr.1A-34

Žin., 2003,

Nr.87-3973

 
52 Įsakymas „Dėl Kai kurių gaminių priskyrimo šaudmenims, sprogmenims arba
pirotechnikos gaminiams“
2004-11-30
Nr.1A-78

Žin., 2004,

Nr.178-6618

 
53 Įsakymas „Dėl Sprogmenų laikymo“ 2011-06-06
Nr. 5-V-505

Žin., 2011,

Nr.71-3456

 
54 Įsakymas „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių
patvirtinimo“
2004-08-19
Nr. V-586

Žin., 2004,

Nr.134-4878

 
55 Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės ĮSTATYMAS 2001-07-12
Nr. IX-456

Žin., 2001,

Nr.64-2330

 
56 Įsakymas „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“ 2004-12-30
Nr. V-975
Žin., 2005, Nr.3-47  
57 Įsakymas „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas,
importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines
medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai
teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2006-10-12
Nr.D1-462

Žin., 2006,

Nr.111-4249

 
58 Įsakymas „Dėl Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų
atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“
2004-12-29
Nr.3D-685
Žin., 2005, Nr.4-84  
59 Įsakymas „Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius
tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos
produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“
2005-07-25
Nr.D1-379/4-273

Žin., 2005,

Nr.93-3474

 
60 Įsakymas „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento„Lakiųjų organinių junginių
sklidimo į aplinkos orą ribojimo reikalavimai benzino laikymo, perpylimo,
transportavimo įrenginiams ir jų priežiūrai” patvirtinimo”
2011-11-03
D1-836/A1-463/3-
682

Žin., 2011,

Nr.133-6329

 
61 Nutarimas „Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ Buities,
sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai
2003-04-24 Nr.501

Žin., 2003, Nr.40-
1820

 
62 Įsakymas „Dėl Priešgaisrinių sklendžių (vožtuvų) techninių reikalavimų ir
Priešgaisrinių ortakių techninių reikalavimų patvirtinimo“
2006-03-17
Nr.1-131

Žin., 2006,

Nr.31-1103

 
63 Įsakymas „Dėl Gaisrinės įrangos atitikties ženklo naudojimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
2005-06-29
Nr.1-199

Žin., 2005,

Nr.84-3131

 
64 Įsakymas „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose
nuostatų patvirtinimo“
2005-12-23
Nr.1-404

Žin., 2005, Nr.152-5630

 

Higienos normų susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata sąrašas

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 90:2011 Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir
deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“ patvirtinimo
2011-04-07
Nr. V-237

Žin., 2011,

Nr.45-2113

 
2 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 97:2004 Pesticidų (augalų apsaugos
produktų) veikliųjų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos aplinkoje“
patvirtinimo
2004-06-03
Nr. V-412

Žin., 2004,

Nr.94 -3442

 
3 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 Cheminių medžiagų profesinio
poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“
patvirtinimo
2011-09-01
Nr. V-824/A1-389

Žin., 2011,

Nr.112-5274

 
4 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 32:2004 Darbas su videoterminalais.
Saugos ir sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo
2004-02-12
Nr. V-65

Žin., 2004,

Nr.32-1027 

Žin., 2011, Nr.37-1764 
5 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 Draudžiamos ir ribojamos
medžiagos“ patvirtinimo
2009-06-23
Nr. V-510

Žin., 2009,

Nr. 83-3451

Žin., 2011, Nr.9-406
6 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 39:2005 Pirtys: įrengimo ir priežiūros
saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo
2005-07-21
Nr. V-595

Žin., 2005,

Nr. 93-3483

 
7 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 Radiacinė sauga pramoninėje
radiografijoje“ patvirtinimo
2012-10-10
Nr.V-928

Žin., 2012,

Nr.120-6035

 
8 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 130:2012 Skalbyklų paslaugų sveikatos
saugos reikalavimai“ patvirtinimo
2012-01-13
Nr. V-22

Žin., 2012,

Nr. 11-474

 
9 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių
pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo
2009-12-29
Nr. V-1081

Žin., 2009,

Nr.159-7219

 
10 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo
saugos reikalavimai“ patvirtinimo
2013-07-18
Nr. V-706

Žin., 2013,

Nr.80-4034

 
11 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir
pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir
matavimo reikalavimai“ patvirtinimo
2003-12-24
Nr. V-770

Žin., 2004,

Nr.45-1485

 
12 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 80:2011 Elektromagnetinis laukas darbo
vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo
reikalavimai 10 kHz–300 GHz radijo dažnių juostoje“ patvirtinimo
2011-03-02
Nr. V-199

Žin., 2011,

Nr.29-1374

 
13 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 97:2000 Pesticidai ir jų koncentracijų
leidžiamos vertės aplinkoje“ patvirtinimo
2000-10-17 Nr.556

Žin., 2000,

Nr.95-2998

 
14 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 98:2000 Natūralus ir dirbtinis darbo vietų
apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ patvirtinimo
2000-05-24 Nr.277

Žin., 2000,

Nr.44-1278

 
15 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 105:2004 Polimeriniai statybos produktai
ir polimerinės baldinės medžiagos“ patvirtinimo
2004-12-09
Nr. V-895

Žin., 2004,

Nr.182-6745

 
16 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 110:2001 Pramoninio dažnio (50 hz)
elektromagnetinis laukas darbo vietose. Parametrų leidžiamos skaitinės vertės ir
matavimo reikalavimai“ patvirtinimo
2001-12-21
Nr.660/174

Žin., 2002,

Nr.5-195

 
17 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 113:2001 Laivai. Higienos normos ir
taisyklės“ patvirtinimo
2001-12-28 Nr.671

Žin., 2002, Nr.24-
890

 
18 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 120:2004 Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“ patvirtinimo
2004-02-06
Nr. V-54

Žin., 2004, Nr.32-
1025

 
19 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 122:2006 Rūkymo patalpų (vietų)
įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“
patvirtinimo
2006-11-07
Nr. V-908

Žin., 2006,

Nr.124-4707

 
20 Įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 128:2013 „Keleiviniai geležinkelių
riedmenys. Sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo
2013-06-14
Nr.V-628

Žin., 2013,

Nr.66-3324

 

Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai

Darbo teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija 1948- 12-10

Žin., 2006,

Nr.68-2497

Lietuva prisijungė prie
šios deklaracijos
1991-03-12
2 Europos Socialinė Chartija (pataisyta) 1996-05-03

Žin., 2001,

Nr. 49-1704

Ratifikuota:
2001-05-15
3 Sutartis dėl Konstitucijos Europai 2004.10.29

Žin., 2006,

Nr.117(1,2)-4452

 
4 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

2016-09-14
Nr. XII-2603

 

TAR, 2016-09-19, Nr. 23709

 
5 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 2003-07-01
Nr. IX-1672 

2003-07-16, Nr. 70-3170

 
6 Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas  1993-10-05
Nr. I-263
Žin., 1985, Nr. 1-1  
7 Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 2000-07-18
Nr. VIII-1864

Žin., 2000,

Nr. 74-2262

 

8 Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas 1998-12-01
Nr. VIII-947

Žin., 1998,

Nr.112-3100

 
9 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas 2003-11-18
Nr. IX-1826

Žin., 2003,

Nr.114-5115

 
10 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 1996-06-11
Nr. I-1374

Žin., 1996,

Nr. 63-1479

 
11 Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas 1999-03-23
Nr. VIII-1099

Žin., 1999,

Nr. 30-856

 
12 Nutarimas „Dėl pranešimo apie Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų
diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimą Lietuvoje patvirtinimo“
2007-10-10
Nr. 1094

Žin., 2007,

Nr.110-4496

 
13 Nutarimas „Dėl nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo“ 2001-11-26
Nr. 1407

Žin., 2001,

Nr.99-3558

 

Darbo teisės subjektų atstovavimą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų į s t a t y ma s 2004-02-19
Nr. IX-2031

Žin., 2004,

Nr.39-1271

Žin., 2011,

Nr.86-4149

2 Lietuvos Respublikos darbo tarybų įstatymas 2004-10-26
Nr. IX-2500

Žin., 2004,

Nr.164-5972

 
3 Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas  1991-12-10
Nr. I-2018

Žin., 1991,

Nr. 34-933

 
4 Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Dokumento dėl tarptautinės darbo
organizacijos konstitucijos pakeitimo ratifikavimo
2003-12-02

Žin., 2004,

Nr.36-1172

 

Darbo įstatymų laikymosi kontrolę, darbo teisių įgyvendinimą ir gynimą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Nutarimas „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo
subjektuose taisyklių patvirtinimo“
2007-08-22 Nr. 875

Žin., 2007,

Nr.94-3779

 
2 Nutarimas „Dėl Viešojo administravimo subjektų ir jų veiklos stebėsenos tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2007-10-17
Nr. 1097

Žin., 2007,

Nr.110-4499

 
3 Nutarimas „Dėl Valstybinio reguliavimo mažinimo strateginių krypčių
patvirtinimo“
2006-12-22
Nr. 1333

Žin., 2006,

Nr.144-5477

 
4 Nutarimas „Dėl Skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos
patvirtinimo“
2006-12-22 Nr.1326

Žin., 2006,

Nr.141-5428

 
5 Potvarkis „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių
organizacijų susitarimo dėl trišalio bendradarbiavimo paskelbimo“ 
2005-06-14
Nr. 137

Žin., 2005,

Nr.75-2726

 
6 Įsakymas „Dėl Darbo ginčų komisijos nuostatų, Darbo ginčų komisijos darbo
reglamento bei atlygio mokėjimo darbuotojų ir darbdavių atstovams Darbo ginčų
komisijose ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
2012-12-05
Nr. A1-556

Žin.,2012,

Nr. 143-7398

 
7 Įsakymas „Dėl VDI darbo reglamento Laikino įmonės dokumentų paėmimo tvarkos
aprašo tvirtinimo“
2009-08-28
Nr. V-258

Informaciniai pranešimai,

2009, 69 (1)-831

 
8 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos
administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo formų patvirtinimo“
Forma VDI-ATPP-12. Forma VDI-ATPN-12
2011-12-27
Nr. V-317

Žin., 2011,

Nr.162-7723

 
9 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavimo
pašalinti pažeidimus, reikalavimo sustabdyti darbus ir konsultavimo pažymos
formų patvirtinimo“ Forma VDI-R1-08. Forma VDI-R2-08
2008-06-28
Nr. V-184

Žin., 2008,

Nr.76-3035

 
10 Įsakymas „Dėl Naujos redakcijos asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“
2011-07-29
Nr. V-168

Žin., 2011,

Nr.100-4735

Suvestinė redakcija
11 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos atliekamų
planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų ir kitų priežiūros būdų
taisyklių patvirtinimo"
2011-01-13
Nr. V-6

Žin., 2011,

Nr. 9-434

Suvestinė redakcija
12 Įsakymas „Dėl Duomenų informacijos rinkmenų sąrašui pateikimo taisyklių
patvirtinimo“
2006-06-13
Nr. T-50.

Žin., 2006,

Nr.68-2533

Žin., 2010, Nr.81-4267

Nacionalinę, šakos ir teritorinę kolektyvinę sutartį reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Nutarimas „Dėl Nacionalinių, šakos ir teritorinių kolektyvinių susitarimų
registravimo tvarkos patvirtinimo“
2002-11-19
Nr. 1815

Žin., 2002,

Nr.112-5010

Žin., 2010, Nr. 145-7454

Įdarbinimą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 2004-04-29
Nr. IX-2206

Žin., 2004,

Nr.73-2539

 
2 Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ įgyvendinimo įstatymas 2004-04-29
Nr. IX-2207

Žin., 2004,

Nr.73-2540

 
3 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo įstatymas  2006-06-15
Nr. X-694

Žin., 2009,

Nr. 86-3638

 
4 Nutarimas „Dėl Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, sveikatos patikrinimo
ir jų galimybių dirbti konkretų darbą nustatymo tvarkos, darbo laiko, jiems
draudžiamų dirbti darbų, sveikatai kenksmingų, pavojingų veiksnių sąrašo
patvirtinimo“ 
2003.12.29
Nr. 138

Žin., 2003,

Nr. 13-502

 
5 Nutarimas „Dėl Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo,
tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
2010-01-28 Nr.99

Žin., 2010,

Nr.15-714

 
6 Nutarimas „Dėl Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo
ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti kitą darbą priėmimo ir
atšaukimo taisyklių patvirtinimo“ 
2006-07-24 Nr.741

Žin., 2006,

Nr.82-3273

 
7 Įsakymas „Dėl Viešuosius darbus dirbančių asmenų registracijos tvarkos
patvirtinimo“
1998-07-13
Nr. 119

Žin. 1998,

Nr.65-1899

 
8 Įsakymas „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiui, jam esant Lietuvos Respublikoje,
išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“
2004-09-28
Nr.A1-223/1V-310

Žin., 2004,

Nr.149-5435

Žin., 2010, Nr.122-6223

Žin., 2009, Nr.143-6300

Žin., 2007, Nr.86-3454

Žin., 2006, Nr.135-5126

9 Įsakymas „Dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2013-03-27
Nr. A1-133

Žin., 2013,

Nr.34-1675

 
10 Įsakymas „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2009-08-04
Nr. A1-476

Žin., 2009,

Nr.95-4045

 
11 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas „Dėl
Informacijos apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir
laikinųjų darbuotojų skaičių teikimo Lietuvos Respublikos valstybinei darbo
inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“
2011-12-02
Nr. V-298

Žin., 2011,

Nr.149-7023

 

Darbo sutarties turinį, jos sudarymą ir pasibaigimą reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos įmonių bankroto ĮSTATYMAS 2001-03-20
Nr. IX-216

Žin., 2001,

Nr. 31-1010

 
2 Nutarimas „Dėl Darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ 2003-01-28 Nr.115

Žin., 2003,

Nr.11-412

 
3 Nutarimas „Dėl Darbo sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę
patvirtinančio dokumento išdavimo, nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms
institucijoms tvarkos patvirtinimo“
2003-04-24 Nr.503

Žin., 2003,

Nr.40-1822

 
4 Nutarimas „Dėl Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės
darbuotojų atleidimą tvarkos aprašo patvirtinimo“
2008-10-14
Nr. 1032

Žin., 2008,

Nr.121-4609

 
5 Nutarimas "Dėl Darbo santykių pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra
fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma, tvarkos
aprašo patvirtinimo"
2011.02.23
Nr. 220

Žin., 2011,

Nr. 24-1170

 
6 Įsakymas „Dėl Pranešimo apie priimtą dirbti vaiką bei darbo sutarties su juo
nutraukimą“
2008-08-20
Nr. V-250

Informaciniai pranešimai,

2008, Nr. 64-879

 
7 Įsakymas „Dėl Socialinio draudimo pažymėjimo formos patvirtinimo“ 2004-09-03
Nr. V-329

Žin., 2004,

Nr.137-5018

 

Darbo sutarčių rūšis reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas 2011-05-19
Nr. XI-1379

Žin., 2011,

Nr. 69-3287

 
2 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas 2009-04-30
Nr. XI-242

Žin., 2009,

Nr. 54-2140

 
3 Nutarimas „Dėl Atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo“ 2003-08-19 Nr.1043

Žin., 2003,

Nr.81(1)-3690

 
4 Nutarimas „Dėl Sezoninio darbo“ 1994-03-07 Nr.154

Žin., 1994,

Nr.19-313 

 

Darbo užmokestį reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo
santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas
1996-02-20
Nr. I 1214

Žin., 1996,

Nr.20-521

 
2 Lietuvos Respublikos minimaliojo darbo užmokesčio dydžių, socialinės apsaugos
išmokų ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio indeksavimo įstatymo pakeitimo
įstatymas 
2008-12-19
Nr. XI-87

Žin., 2008,

Nr.149-6013

 
3 Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas 2009-12-09
Nr. XI-537

Žin., 2009,

Nr.152-6820

 
4 Nutarimas „Dėl Įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą
mokėjimą įstatymą”

2000-09-15

Nr.1105

Žin., 2000,

Nr.80-2415

 
5 Nutarimas „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių patvirtinimo“

2004-04-29

Nr.526

Žin., 2004,

Nr.74-2555

 
6 Nutarimas „Dėl Išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir
mokėjimo tvarkos“ 

2004-11-03

Nr.1365

Žin., 2004,

Nr.162-5905

 
7 Nutarimas „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo darbe
ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo
patvirtinimo“

1997-09-15

Nr.997

Žin., 1997,

Nr.86-2162

 
 8 Nutarimas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
išmokų nuostatų patvirtinimo”

2004-03-22

Nr.309

Žin., 2004,

Nr.44-1448

 
 9 Nutarimas „Dėl Darbdavio išlaidų dėl darbuotojo nušalinimo nuo darbo (pareigų)
kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos patvirtinimo“ 

1999-02-23

Nr.195

Žin., 1999,

Nr.21-589

 
10  Nutarimas „Dėl Minimaliojo darbo užmokesčio didinimo” 

2012-12-19

Nr.1543 

Žin., 2012,

Nr. 152-7772

 
 11 Nutarimas „Dėl Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine,
emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems
nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo” 
2003-09-30 Nr.1195 

Žin., 2003,

Nr.93-4205

 
 12 Nutarimas „Dėl Valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių,
uždarųjų akcinių bendrovių administracijos vadovų, jų pavaduotojų ir
vyriausiųjų finansininkų darbo apmokėjimo”
2002-08-123
Nr.1341

Žin., 2002,

Nr. 83-3608

 
 13 Nutarimas „Dėl Valstybinių mokslinių tyrimų institutų vadovų, jų pavaduotojų,
mokslinių sekretorių, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-12-18
Nr.1231

Žin., 2013,

Nr.134-6841

 
14 Nutarimas „Dėl Naujos mokytojų darbo apmokėjimo sistemos įgyvendinimo
programos patvirtinimo“

2004-09-30

Nr.1231

Žin., 2004,

Nr.146-5310

 
15 Nutarimas „Dėl Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių
biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose patvirtinimo“

2003-07-18

Nr.940

Žin., 2003,

Nr.73-3374

 
16 Nutarimas „Dėl Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių)
Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo ir
Materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems
užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“

2003-05-20

Nr.618

Žin., 2003,

Nr.50-2217

 
17 Nutarimas “Dėl Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
1995-02-20
Nr. 267

Žin., 1995,

Nr.17-398

 
18 Nutarimas "Dėl Kompensuojamųjų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo"
2003-01-28
Nr. 116

Žin., 2003,

Nr. 11-413

 
19 Nutarimas „Dėl Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos tobulinimo“
1993.07.08
Nr. 511

Žin., 1993,

Nr.28-655

 
20 Nutarimas „Dėl Bazinės mėnesinės algos ir bazinio valandinio atlygio patvirtinimo“ 2009-08-19 Nr.844

Žin., 2009,

Nr.100-4187

 
21 Nutarimas „Dėl Darbuotojo ir valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno
vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2003.05.27
Nr. 650

Žin.,2003,

Nr.52-2326

Žin., 2012, Nr. 155-8010
22 Nutarimas „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos
patvirtinimo”
2003-01-28 Nr.99

Žin., 2003,

Nr.11-396

 
23 Įsakymas „Dėl Žalos atlyginimo už pakenkimą sveikatai ar dėl nukentėjusiojo
mirties laikinojo mokėjimo iš savivaldybių biudžetų tvarkos patvirtinimo“
1993-10-11
Nr.95/139/157

Žin., 1993,

Nr.54-1063

 
24 Įsakymas „Dėl Delspinigių dydžio patvirtinimo“ 2010-01-27
Nr.A1-29

Žin., 2010,

Nr.13-628

 
25 Įsakymas „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2009-01-20
Nr.A1-22

Žin., 2009,

Nr.9-333

Žin., 2010, Nr.22-1032

Žin., 2010, Nr.135-6904

Žin., 2011, Nr.38-1825

Žin., 2011, Nr.69-3306

Žin., 2012, Nr. 9-345

Žin., 2012, Nr. 114-5801

26 Įsakymas „Dėl Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių
patvirtinimo“
2005-05-25
Nr. 1K-170

Žin., 2005,

Nr.67-2431

 
27 Įsakymas „Dėl Kultūros įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo
tvarkos“
2012-10-09
Nr. ĮV-677

Žin., 2012,

Nr. 118-5965

 
28 Įsakymas „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų
darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2013-12-19
Nr. V- 1254

Žin., 2013,

Nr.133-6804

 
29 Įsakymas „Dėl Eksperimentinio etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2009-08-21
Nr. ISAK-1737

Žin., 2009,

Nr.101-4230

Žin., 2009, Nr.103-4335

Žin., 2009, Nr.150-6738

Darbo ir poilsio laiką reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Europos šalių susitarimas „Dėl Kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių
tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR)“
1970-07-01

Žin., 2000,

Nr.59-1762

 
2 Nutarimas „Dėl Darbų, kuriuose gali būti taikoma iki dvidešimt keturių valandų
per parą darbo laiko trukmė, sąrašo, Darbo ir poilsio laiko ypatumų ekonominės
veiklos srityse, Darbų, sąlygų, kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko
apskaita, suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse, įstaigose, organizacijose
tvarkos patvirtinimo“ 
2003-05-14 Nr.587

Žin., 2003,

Nr.48-2120

Žin., 2012, Nr.105-5323 
3 Nutarimas „Dėl Valstybinės veterinarijos tarnybos veterinarijos laboratorijų ir
kitų padalinių darbuotojų, kuriems nustatoma sutrumpinta 7 valandų darbo
dienos trukmė (35 valandos per savaitę), sąrašo patvirtinimo“ 
1999-06-09 Nr.760

Žin., 1999,

Nr.52-1694

 
4 Nutarimas „Dėl Su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka bei trukme susijusių
sąlygų aprašo patvirtinimo“
2004-11-29 Nr.1508

Žin., 2004,

Nr.173-6406 

 
6 Nutarimas „Dėl Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir jo pildymo
tvarkos patvirtinimo“ 
2004-01-27 Nr.78

Žin., 2004,

Nr. 18-528

 
7 Nutarimas „Dėl Darbo laiko nustatymo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose
ir organizacijose“
2003-08-07 Nr.990

Žin., 2003,

Nr.79-3593 

 
8 Nutarimas „Dėl Sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo pagal darbo
aplinkos veiksnius kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“
2006-06-09 Nr.568

Žin., 2006,

Nr.67-2460

 
9 Nutarimas „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo
tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2007-05-30 Nr.546

Žin., 2007,

Nr.65-2528

Žin., 2009, Nr.137-6013
10 Nutarimas „Dėl Papildomų ir specialių pertraukų, įskaitomų į darbo laiką,
nustatymo tvarkos patvirtinimo“
2003-02-03 Nr.160

Žin., 2003,

Nr.14-559

 
11 Nutarimas „Dėl Kasmetinių papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir
tvarkos patvirtinimo“
2003-04-22 Nr.497

Žin., 2003,

Nr.39-1787

 
12 Nutarimas „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines
pailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“
2003-07-18 Nr.941

Žin., 2003,

Nr.73-3375

 
13 Įsakymas „Dėl Socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo
patvirtinimo“
2008-12-04
Nr. A1-401

Žin., 2008,

Nr. 142-5667

Žin., 2009, Nr. 9-334

Žin., 2010, Nr.135-6905

Žin., 2011, Nr.69-3305

Žin., 2013, Nr.60-3004

14 Įsakymas „Dėl Metinių darbo dienų koeficientų bei metinių vidutinio mėnesio
darbo dienų ir valandų skaičiaus 2014 metais patvirtinimo“
2013-12-06
Nr.A1-693

Žin., 2013,

Nr. 131-6695

 
15 Įsakymas „Dėl Sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo, atsižvelgiant į darbo
aplinkos veiksnius, kriterijų patvirtinimo“
2004-04-06
Nr. V-196

Žin., 2004,

Nr. 54-1841

 
16 Įsakymas „Dėl Darbuotojų, kurie ima mėginius ir atlieka cheminius,
ekotoksikologinius, hidrobiologinius ir radiologinius tyrimus bei matavimus,
pareigybių sąrašo patvirtinimo“
2005-12-30
Nr. D1-658
Žin., 2006, Nr.4-126 Žin., 2010, Nr.74-3774
17 Įsakymas „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu,
sąrašo patvirtinimo“
2003-10-09
Nr. ĮSAK-1407

Žin., 2003,

Nr.97-4367

Žin.,2010, Nr.31-1446

Žin.,2010, Nr.101-5231

18 Įsakymas „Dėl Išimties atvejų, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas
per savaitę“
2005-12-29
Nr. ISAK-2668

Žin., 2005,

Nr.152-5609

Žin., 2007, Nr.16-587
19 Įsakymas „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio rėžimo
tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2005-01-28 Nr.3-37

Žin., 2005,

Nr.16-515

 
20 Įsakymas „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių
išdavimo taisyklių“
2012-07-03
Nr.2B-277

Žin., 2012,

Nr.84-4441

 
21 Įsakymas „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius
pagal reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių
transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR),
formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“
2007-06-14
Nr.2B-226

Žin., 2007,

Nr.68-2708

Žin., 2010, Nr.100-5197

Lengvatas ir garantijas reglamentuojantys teisės aktai

Eil. Nr. Pavadinimas Priėmimo rekvizitai Oficialus šaltinis Pastabos
1 Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Konvencijos dėl nepriimtino vaikų darbo
uždraudimo ir neatidėliotinų veiksmų tokiam darbui panaikinti ir Konvencijos
dėl 1952 m. motinystės apsaugos konvencijos (su pakeitimais) pakeitimo
ratifikavimo“ 
2003.03.25
Nr. IX-1396

Žin., 2003,

Nr.49-2153

 
2 Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymas 2005-05-12
Nr. X-199

Žin., 2005,

Nr.67-2406 

 
3 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas 1991.11.28
Nr. I-2044

Žin., 1991,

Nr . 36-969

 
4 Lietuvos Respublikos Nedarbo socialinio draudimo įstatymas  2003-12-16
Nr. IX-1904

Žin., 2004,

Nr.4-26

 
5 Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas  1991.05.21
Nr. I-1336

Žin., 1991,

Nr. 17-447

 
6 Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių
teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymas
2009-11-12
Nr. XI-473 

Žin., 2009,

Nr.141-6196

 
7 Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas  1994-07-18
Nr. I-549

Žin., 1994,

Nr.59-1153

 
8 Nutarimas „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ 2004-12-24 Nr.1656

Žin., 2004,

Nr.186-6930

 
9 Nutarimas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo
išmokų nuostatų patvirtinimo“
2004-03-22 Nr.309

Žin., 2004,

Nr.44-1448

 
10 Nutarimas „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų
patvirtinimo“
2001-01-25
Nr. 86

Žin., 2001,

Nr. 10-284

 
11 Nutarimas „Dėl Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
1995-02-20
Nr. 267

Žin., 1995,

Nr.17-398

 
12 Nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo
nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“
2007-04-25 Nr.435

Žin., 2007,

Nr.50-1932

 
13 Nutarimas "Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų
programos patvirtinimo"
2012-11-21
Nr. 1408

Žin., 2012,

Nr. 137-7021

 
14 Įsakymas „Dėl Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2005-06-16
Nr.A1-169

Žin., 2005,

Nr.77-2801

Žin., 2007, Nr.47-1824
15 Įsakymas „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų
aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių
patvirtinimo“
2013-03-08
Nr.A1-108

Žin., 2013,

Nr.28-1338

 
16 Įsakymas „Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės
reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo“
2005-05-20
Nr.A1-144

Žin., 2005,

Nr.67-2438

 
17 Nutarimas „Dėl Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių
ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupei“
2013-01-08 Nr.2-2

Žin., 2013,

Nr. 4-169

 
18 Įsakymas „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2005-03-21
Nr.A1-78/V-179

Žin., 2005,

Nr.38-1253

Žin., 2013,

Nr.4-141

19 Įsakymas „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo formos ir išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“
2004-11-23
Nr.A1-259

Žin., 2004,

Nr. 172-6354

Žin., 2005,

Nr.151-5559

20 Įsakymas „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems
senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo
2005-12-22
Nr.A1-333

Žin., 2005,

Nr.151-5559

Žin., 2010, Nr.13-630

Žin., 2011, Nr.26-1289

21 Įsakymas „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, kuriems
nustatytas darbingumo lygis ar neįgalumo lygis, tvarkos aprašo patvirtinimo“
2005-12-30
Nr.A1-343

Žin., 2006,

Nr.3-69

 
22 Įsakymas „Dėl Asmenų, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas
invalidumas, teisių išsaugojimo“
2006-04-27
Nr.A1-133

Žin., 2006,

Nr.50-1847

 
23 Įsakymas „Dėl Darbingumo lygio, susijusio su nelaimingais atsitikimais darbe ar
profesinių ligų padariniais, nustatymo taisyklių patvirtinimo“
2005-01-03
Nr.A1/V-2

Žin., 2005,

Nr.4-87

 
24 Įsakymas „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo” 2005-03-23
Nr.V188/
A1-84/ISAK-487

Žin., 2005,

Nr.39-1277

Žin., 2012, Nr.43-2121

Žin., 2012, Nr.135-6906

25 Įsakymas „Dėl Darbingumo lygio, Darbingumo lygio dėl nelamingo atsitikimo
darbe ar profesinės ligos, Neįgalumo lygio pažymų formų ir jų išdavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“
2005-04-04
Nr.A1-92

Žin., 2005,

Nr.45-1472

 
26 Įsakymas „Dėl Ginčų dėl neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymo
nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2005-06-17
Nr.A1-171

Žin., 2005,

Nr.79-2879

 
27 Įsakymas „Dėl Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių
patvirtinimo“
2007-11-16
Nr.A1-316

Žin., 2007,

Nr.120-4907

Žin., 2012, Nr. 38-1896

Žin., 2012, Nr. 79-4127

28 Įsakymas „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo Lietuvos
Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims“
2005-06-22
Nr. V-510

Žin., 2005,

Nr.80-2925

Žin., 2007, Nr.91-3654
29 Įsakymas „Dėl Pranešimų apie komandiruojamus darbuotojus registravimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
2006-08-29
Nr.1-200

Žin., 2006,

Nr.93-3679

 
30 Įsakymas „Dėl Asmens socialinio draudimo numerio suteikimo, valstybinio
socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“
2008-01-31
Nr. V-65

Žin., 2008,

Nr.17-627

 
31 Įsakymas „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo
taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių
duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“
2010-06-04
Nr. V-243

Žin., 2010,

Nr.73-3728

 
32 Įsakymas „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį
darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo
(deklaravimo)Valstybinei darbo inspekcijai“
2013-09-11
Nr. V-356

Žin., 2013,

Nr.98-4885

Suvestinė redakcija
33 Įsakymas „Dėl Išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų formos patvirtinimo“ 2010-12-16
Nr. V-116

Žin., 2010,

Nr.150-7705

 
34 Įsakymas „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2009-08-04
Nr. A1-473

Žin., 2009, Nr.95-4044

Žin., 2011, Nr.91-4363

Žin., 2012, Nr. 7-217

Žin., 2012, Nr. 10-400

KONTAKTAI


Registracijos adresas: Rūtų g. 4/Alyvų g.2,
Klaipėda LT-91208
Telefonas (8-46) 382 000
Juridinio asmens kodas 240887380
PVM mokėtojo kodas LT408873811

VILNIAUS SKYRIUS


Laisvės pr. 77b, LT-06122 Vilnius
Telefonas (8-5) 275 8866
El. paštas vilnius@sabelija.lt

KLAIPĖDOS SKYRIUS


Rūtų g. 4, LT-91208 Klaipėda
Telefonas (8-46) 382 000
El. paštas klaipeda@sabelija.lt

KAUNO SKYRIUS


Uosio 10, LT-50133 Kaunas
Telefonas (8-37) 310 410
El. paštas kaunas@sabelija.lt

ŠIAULIŲ SKYRIUS


Pramonės g. 12A, 304 kabinetas, LT-78150 Šiauliai
Telefonas (8-41) 435 399
El. paštas siauliai@sabelija.lt